Milt Centrum

Instinctief lichaamsbewustzijn – Intuïtie en overleven – Immuunsysteem – Afweer en bescherming – Onze overlevingsangsten ervaren en zien – Geur en smaak/selectie

Biologisch verband: Lymfestelsel, Milt, Lymfocyten
Type Centrum: bewustzijn (overlevingsangsten)

Het Milt Centrum is de thuisbasis van ons overlevingsinstinct. Het is het oudste van onze drie bewustzijnscentra, het heeft zich miljoenen jaren ontwikkeld. Biologisch gezien maakt de milt deel uit van het lymfestelsel. Het is een orgaan dat het bloed filtert en het speelt een grote rol in de afweer. Het is nauw verbonden met de lichaamsvloeistoffen en de overlevingsdrang van het Milt Centrum is voelbaar in het hele lichaam, het is non-verbaal. Dit is geen mentaal bewustzijn, vaak weet iemand met een gedefinieerd Milt Centrum niet waarom hij doet wat hij doet. Het bewustzijn van een gedefinieerd Milt Centrum herkent instinctief wat gezond en goed voor ons is in het huidige moment, in het Nu. Je kunt er alleen maar op vertrouwen.

Gedefinieerd Milt Centrum (actieve levenskracht, beïnvloedend)
53% van de mensheid heeft een gedefinieerd Milt Centrum.

Het hebben van een gedefinieerd Milt Centrum betekent een constante en betrouwbare toegang tot het spontane overlevingsinstinct in het Nu. Het betekent dat je een innerlijke waakhond hebt die je in het moment kan waarschuwen voor gevaar en ongezonde situaties – als je afgestemd bent op je lichaam en zijn signalen. Het is een zeer scherp en duidelijk signaal in het lichaam en het kan bijna psychisch aanvoelen. Het kan je een subtiel voorproefje geven van hoe iets je laat voelen voordat het zelfs maar gebeurt. Mensen met een gedefinieerd Milt Centrum, vooral als ze een Milt Autoriteit hebben, zijn vaak degenen die zeggen “Ik wist het” nadat ze hun intuïtie hebben genegeerd omdat ze niet wisten dat ze erop kunnen vertrouwen. “Ik wist dat ik die weg niet had moeten oversteken” nadat zij een verkeersongeluk hadden gehad, “Ik wist dat ik dat bedrijf had moeten verlaten, maar ik bleef omdat…” nadat hun werksituatie totaal was geëscaleerd, enzovoort.

Een gedefinieerd Milt Centrum betekent een vast lichaamsbewustzijn en een vaste manier om angsten te verwerken, wat een gevoel van veiligheid kan geven. Het gedefinieerde Milt Centrum heeft een vaste intuïtie, instinct of smaak. De manier waarop het gefixeerd is, wordt bepaald door de Kanalen en Poorten die het Milt Centrum definiëren.

Als mensen met een gedefinieerd Milt Centrum ziek worden, suddert het vaak al een tijdje onder de oppervlakte. Meestal slaat het heel hard en intens toe en gaat het heel snel weer over. Als het Milt Centrum op gang komt om dingen te bestrijden, doet hij dat met kracht. Meestal hebben mensen met een gedefinieerd Milt Centrum baat bij een aanpak die hun gezondheidsproblemen direct en intensief aanpakt. Zij kunnen veel krachtiger maatregelen aan dan de andere helft van de bevolking met een ongedefinieerd/open Milt Centrum.

Niet-Zelf van het gedefinieerde Milt Centrum
Je negeert je intuïtie. Je negeert de waarschuwingen in het Nu of je laat de mening van anderen jouw beslissingen beïnvloeden en misschien heb je later spijt van de weg die je bent ingeslagen. Niet in contact staan met je intuïtie betekent dat je je leven op het spel zet en onverantwoorde risico’s neemt zonder het te beseffen.
Met een gedefinieerd Milt Centrum kan ziekte een hele tijd onder de oppervlakte sudderen en groeien en dan heel hard toeslaan. Wees alert op de kleine waarschuwingssignalen in je lichaam. Daarmee wil ik je niet bang maken, maar neem die signalen ook niet licht op en probeer afgestemd te zijn op wat je lichaam je wil vertellen. Een gezonde mate van voorzorg is prettiger dan een puinhoop opruimen. Ook als je erg ongezond bent kun je mensen in je omgeving met ongedefinieerd/open Milt Centrum negatief beïnvloeden.
Als je uit balans bent met je intuïtie, als je uit contact bent met jezelf, zal het je helpen om je een tijdje terug te trekken uit direct verbaal en aurisch contact en invloeden van anderen. Dit zal je langzaam terugbrengen bij jezelf, en zo helpen om je met meer bewustzijn en minder verstoring af te stemmen op je lichaam.

Potentieel van het gedefinieerde Milt Centrum
Je staat jezelf toe om spontaan te zijn in die situaties waarin dat goed voor je is. Je vertrouwt op je intuïtie en je ingevingen in het Nu. Zo vermijd je gevaarlijke of schadelijke situaties. Je hebt een stabiel en betrouwbaar immuunsysteem en je wordt niet ziek. Je voelt je gezond, ongeacht je omgeving.
Jouw gezondheid en gevoel van welzijn maakt dat anderen om je heen zich goed voelen en het kan de gezondheid van mensen met een ongedefinieerd/open Milt Centrum positief beïnvloeden. De Milt is als de wasmachine van het lichaam, die al het vuil opruimt. Wanneer iemand met een ongedefinieerd/open Milt Centrum in jouw gezelschap is, profiteert hij automatisch van die immuunboost. Dit kan handig zijn als iemand met een ongedefinieerd/open Milt Centrum in je omgeving ziek is.

Ongedefinieerd/Open Milt Centrum (ontvankelijk, waarnemend)
47% van de mensheid heeft een ongedefinieerd/open Milt Centrum.

Als je een ongedefinieerd/open Milt Centrum hebt, voel je je niet fysiek veilig als je alleen bent. Je hebt geen vaste manier om om te gaan met de overlevingsangsten in jezelf en de verscheidenheid aan versterkte overlevingsangsten van anderen. Dit kan zeer overweldigend zijn. Als je een volledig open Milt Centrum hebt waar geen enkele Poort geactiveerd is, betekent dit dat alle overlevingsangsten die je ervaart niet van jou zijn, maar van buitenaf komen. Het kan ongelooflijk bevrijdend zijn om te beseffen wat van binnenuit komt en onze eigen levenskracht en energiecentrumarchitectuur en wat van buitenaf komt en in ons wordt versterkt.
Mensen met een gedefinieerd Milt Centrum geven je automatisch een goed en veilig gevoel – tenzij ze ziek zijn of in paniek en erg verstoord. Daardoor ben je geneigd ze snel te vertrouwen, hoewel ze misschien niet te vertrouwen zijn. Ook ben je geneigd je aan hen vast te klampen en ongezond afhankelijk te zijn, hoewel ze niet goed voor je zijn, zelfs als ze je misschien zeer respectloos en slecht behandelen. Iets kan veilig aanvoelen terwijl dat niet zo is, alleen omdat je de Miltfrequentie van de ander in je opneemt. De persoon met het ongedefinieerde/open Milt Centrum kan dus blijven en hopen dat het morgen beter zal gaan of andere excuses verzinnen. Gevangen en opgesloten in de angst, niet in staat om vooruit te komen. Kinderen met een ongedefinieerd/open Milt Centrum ervaren waarschijnlijk verlatingsangst. Mensen met een ongedefinieerd/open Milt Centrum kunnen degenen zijn die zich tegen alle gezond verstand in vastklampen aan gewelddadige partners en gewelddadige relaties.

Tegelijkertijd kunnen sommige mensen met een ongedefinieerd/open Milt Centrum zich precies het tegenovergestelde gedragen. Zij kunnen voortdurend proberen te ontsnappen aan de angsten door er doorheen te gaan, onnodige risico’s te nemen, overhaast dwaze stappen te zetten alleen maar om de angsten te overwinnen, niet omdat het eigenlijk juist voor hen is.
Loslaten van dingen die in feite goed voor je zijn, kan ook gemakkelijk gebeuren met een ongedefinieerd/open Milt Centrum, vooral als een planetaire transit je Milt Centrum tijdelijk definieert. Dat kan je een gevoel van welzijn en veiligheid geven dat niet afhankelijk is van anderen – en dus laat je overhaast los wat je eigenlijk van pas kwam, denkend dat nu je je zo goed en in zekere zin onoverwinnelijk voelt, het tijd is om alles uit je leven te gooien. Luisteren naar je innerlijke Autoriteit zal helpen om de juiste beslissingen te nemen.

Je voelt het welzijn of gebrek aan welzijn bij anderen aan. Je pikt de gezondheidstoestand van andere mensen op en je pikt de overlevingsangst van andere mensen op. Je versterkt ze en neemt ze nog sterker waar. Dit kan heel ongemakkelijk zijn in een maatschappij waar controlemechanismen gebaseerd zijn op angst en waar een groot deel van de media de angst van mensen voedt.
Mensen met een gezond gedefinieerd Milt Centrum geven je automatisch een stabiel en veilig gevoel. Mensen met een onevenwichtig gedefinieerd Milt Centrum die in slechte gezondheid verkeren geven je een slecht gevoel.
Een ongedefinieerd/open Milt Centrum kan handig zijn voor mensen in een medisch beroep, maar het kan je lichaam ook zwaar uitputten omdat je de hele dag de frequentie van ziekte in je opneemt. Een oncologische kliniek is een zeer ongezonde plaats voor een ongedefinieerd/open Milt Centrum. Een ongedefinieerd/open Milt Centrum kan werken als je een dokter bent, die alleen korte bezoeken aflegt en diagnoses stelt. Maar het werkt niet goed voor een verpleegster die er de hele tijd moet zijn en voor de patiënten moet zorgen.

Met een ongedefinieerd/open Milt Centrum heb je een zeer gevoelig immuunsysteem. Je bent erg gevoelig als het om gezondheid gaat en meestal heeft ziekte enige tijd nodig om te genezen. Het kan gebeuren dat iemand met een ongedefinieerd/open Milt Centrum rondloopt met een lichte maar langdurige verkoudheid – totdat het Milt Centrum door een ander of door de transits wordt gedefinieerd en de verkoudheid plotseling geneest. Het is misschien verleidelijk om meteen na het overwinnen van een griepje overhaast in actie te komen, maar het is duurzamer om jezelf (of diegene met het ongedefinieerd/open Milt Centrum) nog een paar dagen de tijd te geven om volledig te herstellen. Meestal is iemand met een ongedefinieerd/open Milt Centrum beter af met zachte gezondheidsmiddelen dan met extremere therapieën.

Voor een ongedefinieerd/open Milt Centrum is het niet gezond om op het moment zelf spontane instincten te volgen. Er is altijd een uitzondering en als je je in een gevaarlijke overlevingssituatie bevindt en je hebt een kalme intuïtie, die niet geladen is met angst en paniek, zou je daarop kunnen vertrouwen. Het zou betrouwbaar kunnen blijken als het niet nerveus en op angst gebaseerd is, maar als het een kalme innerlijke zekerheid is. Als je Milt Centrum gedefinieerd is door de transits, is de kans dat je hem kunt gebruiken en kunt vertrouwen op plotselinge inzichten een stuk groter dan wanneer hij gedefinieerd is door mensen die een gedefinieerd Milt Centrum hebben, tenzij de mensen om je heen zich in een echt hoge en niet verstopte frequentie bevinden. Dit alles is de les en het onderzoeksgebied van een mensenleven.
Toch is het over het algemeen en meestal zeer ongezond om spontane beslissingen te nemen. Je bent niet ontworpen om permanent te vertrouwen op intuïtie in het Nu, het behoort je niet toe. Dit geldt vooral als je een emotionele innerlijke Autoriteit hebt. Het is misschien verleidelijk om spontaan te zijn en door de overweldigende milde angsten heen te breken door actie, maar op de lange termijn doet het je geen goed. Waar je wel op kunt vertrouwen is je innerlijke Autoriteit.
Het is van cruciaal belang om plotselinge nerveuze beslissingen te vermijden die gebaseerd zijn op overlevingsangst. Trek je liever terug en wacht tot je gekalmeerd bent.

Niet-Zelf van het ongedefinieerde/open Milt Centrum
In een Niet-Zelf toestand neem je beslissingen op basis van angsten. Je kunt totaal blind zijn voor de negatieve invloed die anderen op jou en je leven hebben. Er kan een echt gebrek aan onderscheidingsvermogen en adequaat oordeel zijn. Uit onzekerheid en angst voor wat er wel (of niet) zou kunnen gebeuren, houd je vast aan wat niet goed voor je is om je veilig te voelen – want een gedefinieerd Milt Centrum geeft je een veilig gevoel. Dit kunnen jobs, mensen en plaatsen zijn. Dit kan zelfs gelden voor relaties met misbruik die je maar niet los kunt laten. Als je de overlevingsangst van andere mensen volgt, ben je extreem wispelturig. Dit is allemaal conditionering van buitenaf, dit ben jij niet.
In het Niet-Zelf neem je geen verantwoordelijkheid voor je gezondheid omdat je bang bent die onder ogen te zien, dus blijf je dingen doen en consumeren die niet goed voor je zijn.

In een Niet-Zelf toestand weet je niet wat gezond en wat ongezond voor je is. Nogmaals, waar je op kunt vertrouwen is je innerlijke Autoriteit en de aantrekkingskracht van je lichaam. Je innerlijke Autoriteit zal jou zeggen waar je heen moet, wanneer je erin moet stappen, hoe lang je het moet volhouden en wanneer je eruit moet stappen.
Om de Niet-Zelf aspecten te overwinnen, moet je bewust naar je angsten kijken. Elke keer dat je observeert hoe ze je op een negatieve manier beïnvloeden, elke keer dat je ze niet uitvoert en ze bewust voelt en ermee redeneert, worden ze een beetje minder intimiderend. Tegelijkertijd kan het uitzoeken en experimenteren met wat je in plaats daarvan kunt vertrouwen, jou een betrouwbaarder gevoel van veiligheid in jezelf geven. Je eigen innerlijke Autoriteit is waar je op kunt vertrouwen. Hoe meer we ermee experimenteren en hoe beter we ontdekken en ervaren hoe het voor ons individueel werkt, hoe meer vertrouwen we vinden en hoe minder we ons laten stressen.

Vragen voor het ongedefinieerd/open Milt Centrum om je bewust te worden van de Niet-Zelf aspecten:

 • Ben je vaak spontaan en spring je halsoverkop in dingen waar je later spijt van krijgt of die een bittere smaak achterlaten?
 • Zit je in relaties die je geen goed doen en die je zou willen verlaten, maar je bent bang en je kunt het gewoon niet loslaten?
 • Houd je over het algemeen te lang vast aan ongezonde jobs, relaties en plaatsen?
 • Geeft je innerlijke Autoriteit je echt groen licht om te blijven of om je met iemand te verbinden?
 • Of wil je gewoon niet alleen zijn?
 • Of ben je bang om de ander te verliezen?
 • Vermijd je om je gezondheidstoestand te onderzoeken of blokkeer je belangrijke gezondheidskwesties?
 • Vermijd je verantwoordelijkheid die bij jou hoort?
 • Neem je te veel verantwoordelijkheid op je?
 • Maak je je veel zorgen en ben je bang voor wat er met je zou kunnen gebeuren?
 • Neem je onnodige risico’s?
 • Zit je vast in een huidige situatie waarvan je weet dat je die beter kunt verlaten?
 • Ben je bereid om bewust naar je angsten te kijken zonder te proberen eraan te ontsnappen?

Potentieel van het ongedefinieerde/open Milt Centrum
Je kunt onderscheiden wie beslissingen neemt op basis van angsten, wie onnodige risico’s neemt, en wie goed is in het overleven in de wereld.
Je hebt een goed gevoel voor het welzijn van anderen. Afhankelijk van wat voor jou authentiek en juist is in een bepaalde situatie of relatie, kun je anderen helpen met hun angsten of gezondheidsproblemen door hen feedback te geven, of je weet wanneer je moet loslaten en iemands gezelschap moet vermijden. Je bent in staat om het verschil te zien tussen een omgeving die niet goed is en je eigen gezondheid die wat extra zorg nodig heeft. Je kunt heel verstandig worden over je eigen gezondheid en hoe anderen die beïnvloeden. Je kunt heel gezond worden. Als je gezondheid aandacht nodig heeft, ben je bereid ernaar te kijken, ondanks de overlevingsangst die dat oproept. Je pakt je gezondheidsproblemen aan.
Je hebt ook een goed beeld van hoe intuïtie werkt en je kunt heel intuïtief zijn, maar je weet dat het niet jouw intuïtie is. Je identificeert je er niet mee en je neemt geen beslissingen op basis van spontane intuïtie. In plaats daarvan vertrouw je op je innerlijke Autoriteit. Je neemt geen beslissingen op basis van angsten. Je ziet wie in contact staat met zijn intuïtie en wie niet.
Je laat je beslissingen niet beïnvloeden door overlevingsangsten. Je kijkt bewust naar je angsten, laat ze bestaan en observeert ze terwijl je ze ervaart. Door ze op een bedachtzame manier te confronteren, verliezen ze langzaam hun macht over je en uiteindelijk lossen ze misschien zelfs op. Omdat je zo’n goed beeld hebt van de angsten van anderen, kun je hen helpen hun angsten onder ogen te zien en zich ermee te confronteren.
Je kunt heel wijs worden over overleven, instincten, intuïtie, angsten, smaak, gezondheid en gezonde relaties.