Hart (Ego) Autoriteit

Human Design Analist

Hart Autoriteit

Mijn motivatie beslist

Als je Hart Centrum gedefinieerd is, ben je een door wilskracht aangedreven wezen. Motivatie is je drijvende motor, die je tot actie aanzet wanneer je de brandstof ervan voelt en waardoor je in bed blijft liggen wanneer je geen motivatie hebt. Wilskracht is een zeer gewaardeerde energie in onze samenleving: self-made mannen en vrouwen worden geprezen en geëerd. Velen doen hun uiterste best om dit maatschappelijke doel te bereiken en raken daarbij opgebrand! Hart-energie is lastig, want ze grijpt naar krachten als competitie, egoïsme, controle, macht, dualiteit, koste wat het kost de eerste worden…

Luisteren naar de behoefte van je lichaam aan evenwicht tussen rust en activiteit is een must!

De Hart Autoriteit (ook Ego Autoriteit genoemd) werkt op wilskracht. Met deze Autoriteit heb je wilskracht die je kunt gebruiken, of niet. Het Hart Centrum is het enige motor Centrum dat in jou is gedefinieerd en hoewel het Hart Centrum echt heel hard kan werken, is het niet gebouwd om consequent te werken – het heeft rust nodig. De gouden regel is: overwerk jezelf niet en neem veel rust, anders brand je jezelf op.

De Hart Autoriteit kan verbaal worden uitgedrukt, maar op zichzelf heeft het geen innerlijke stem. Het is een motor die al dan niet energie levert. Het is GEEN mentale wil die voortkomt uit het jezelf aanpraten van wat je denkt te willen doen. Er is geen denken en er zijn geen woorden om het Hart Centrum aan te zetten. In plaats daarvan is het Hart Centrum fysieke wilskracht, het is een duidelijke en sterke stroomstoot in je lichaam. Het schakelt in en BAM, daar is het, klaar om te gebruiken.

Als die kracht er niet is, is het tijd om te rusten en te wachten op het juiste gebruik van de wil. Probeer de meningen van je geest niet op te dringen aan je wil en aan wat voor jou is georkestreerd op je levenspad, dat uiteindelijk bepaalt wanneer je wilskracht aan- en uitschakelt.

Als je spreekt, kun je horen of je stem waar klinkt of niet, of er kracht in zit of niet. Het is heel duidelijk wanneer je Ajna Centrum spreekt, de wil en het hart spreken met vastberadenheid en kracht. Als je niet zeker bent, kan het helpen om met iemand te praten die je vertrouwt en die je niet zijn agenda wil opdringen, maar gewoon om met zijn tweeën naar jouw stem te luisteren terwijl je praat. Er zit ofwel kracht achter, ofwel klinkt de frequentie niet goed.

Met een Hart Autoriteit heb je veel open Centra – Centra van waaruit je geneigd bent mentaal beslissingen te nemen. Het kan je helpen om het hoofdstuk over energie Centra te bekijken en uit te zoeken wat ze voor jou betekenen, zodat je nog beter kunt herkennen wanneer je niet trouw bent aan jezelf. Je bent niet je emoties (open Zonnevlecht Centrum), je kunt het je niet veroorloven beslissingen te nemen vanuit je emotionaliteit en vanuit hoe iets emotioneel voelt. Je kunt geen beslissingen nemen om van druk af te komen (open Wortel Centrum), je kunt niet de juiste beslissingen nemen op basis van de logica van je verstand, enzovoort.

Sta jezelf toe om niet te gefixeerd te zijn op de niet-essentiële dingen in het leven, dat wil zeggen: als iemand je uitnodigt voor een feestje binnen twee weken en er op dit moment de wilskracht voor zou zijn, stem dan af op jezelf op de dag van het evenement – misschien is er die dag geen energie beschikbaar.

Wanneer heb ik een Hart Autoriteit?

Je hebt een Hart Autoriteit wanneer je aan alle 4 deze criteria voldoet:

  • Je Hart Centrum is gedefinieerd
  • Je Milt Centrum is ongedefinieerd/open
  • Het Sacraal Centrum is ongedefinieerd/open
  • Het Zonnevlecht Centrum is ongedefinieerd/open.

Manifestor en Projector aura Types kunnen een Hart Autoriteit hebben.

 

De Projector met een Hart Autoriteit

Een Projector kan alleen een Hart Autoriteit hebben via het kanaal 51-25, het Kanaal van Initiatie, een mystiek kanaal. Het is een Design van eerst te willen zijn. Het is de enige directe verbinding tussen de wilskracht (Hart Centrum) en de identiteit en richting (G Centrum). Dit is de plaats waar het Hart zich overgeeft aan een hoger gevoel van liefde en aan een hogere richting in het leven. Deze Projector heeft een enorme wilskracht om in de leemte te springen, maar hij moet nog steeds erkend worden voor zijn vaardigheid en hij moet gevraagd worden om anderen te leiden. Deze Hart Autoriteit is niet in de eerste plaats materialistisch, zij is op zoek naar meer, naar iets dat veel verder gaat dan het materiële vlak. Het is op zoek naar de onschuld, de onvoorwaardelijke liefde en naar zijn geest. Het grote potentieel van iemand met dit Design is om mensen te initiëren om zichzelf te vinden, om hen te begeleiden om de beperkende regels en normen van hun gemeenschap en maatschappij te overwinnen, om hen in hun eigen unieke frequentie, potentieel en richting te brengen. Iemand met dit Design kan anderen ook enorm helpen om te gaan met de schok van ingrijpende situaties, om ze te herkennen als een opening naar grotere liefde en grotere zelfontdekking, en om met de schokgolf mee te gaan.

Als je een Projector bent met een gedefinieerd Hart Centrum, bestaat het gevaar dat je verstrikt raakt in de verkeerde strijd, bijvoorbeeld in een competitie op je werk wie de meeste extra uren per week kan werken. Maar het Hart Centrum heeft rust nodig en Projectors zijn er niet om te werken maar om te begeleiden. Door de enorme wilskracht kun je een tijdje veel gedaan krijgen, maar als het niet voor het juiste doel is, is het zelfmisbruik. Op een gegeven moment put het je uit en heb je niets gewonnen. De enige motor en brandstof die je hebt is het Hart Centrum, gebruik het verstandig en op een energie-efficiënte manier. Je bent hier om wijs te zijn in het begeleiden van anderen, niet om te werken als een Manifesting Generator energietype.

De belangrijke vraag is: word je erkend voor wat je werkelijk te bieden hebt of word je erkend voor wat je niet bent? Is de uitnodiging juist voor jou of niet? Welke grenzen worden overschreden, je eigen grenzen of grenzen die leiden naar ware ontplooiing en misschien zelfs naar een nieuwe mystieke dimensie? Herkennen mensen je om je vermogen om hen te begeleiden en in te wijden in nieuwe manieren van zijn? Is het moed of dwaasheid? Het belangrijkste is: wil je het echt, is je hart en je wilskracht hierin mee?

Het is van vitaal belang dat je herkent welke strijd je moet leveren.

Hoe meer je anderen herkent in hun individuele mogelijkheden, hoe meer jij wordt herkend in de jouwe. Vooral als Projector is het enorm nuttig om de mechanica te leren, althans de absolute basis, zoals Type, Strategie, Innerlijke Autoriteit en Energiecentra. Als je de basis kent van hoe mensen werken, kun je beter begrijpen wat je van hun aura waarneemt als je je op hen richt. Je zult anderen veel preciezer kunnen begeleiden en initiëren. Tot de juiste uitnodiging komt, ontwikkel je je vernieuwende en ongewone potentieel en gebruik je het in je dagelijks leven, zodat mensen de kans krijgen je ervoor te zien en te herkennen.

 

De Manifestor met een Hart Autoriteit

Als Manifestor ben je hier om te doen wat je lichaam je ingeeft en om nieuwe wegen in te slaan. Tolereer geen inmenging, doe je eigen ding. Je hoeft niet te wachten op een uitnodiging, je bent gemaakt om zelfstandig te handelen.

Wanneer mensen jou aanvankelijk leren kennen, zijn je Hart en wilskracht misschien niet ingeschakeld. Ze leren je misschien kennen in een situatie waarin je misschien niet je sterke wil toont, maar gewoon rustig en vredig bent. Ze kunnen erg verrast en geschokt zijn als ze later jouw krachtige en vastberaden kant tegenkomen. Maar het is niet “of…of”, de mensen die goed voor je zijn zullen beide aspecten leuk vinden, zelfs als ze in het begin geïntimideerd zijn. Wanneer je Hart “aan” gaat en je van daaruit spreekt, kun je een krachtige impact hebben. Als Hart Manifestor zul je veel meer impact hebben op grotere groepen dan andere mensen zouden hebben. Wanneer je in een grotere groep bent, trek je gemakkelijk de aandacht van mensen. Gebruik die aandacht verstandig en verantwoord. Als je verstrikt raakt in je mentale agenda, angsten, geloofssystemen of zelfobsessie, kun je grote schade aanrichten.

70% van de bevolking op deze planeet heeft geen gedefinieerd Hart Centrum en heeft niet voortdurend toegang tot wilskracht. Bovendien kan meer dan de helft van de bevolking op de planeet niet gewoon gaan doen zoals jij, omdat zij geen motor centrum hebben dat verbonden is met het Keel Centrum zoals jij dat hebt met jouw Design om te “doen”. Zij hebben geen constante en directe mogelijkheid om hun energie te manifesteren. Het is nuttig om je daarvan bewust te zijn, dat hoe hard ze ook proberen, ze niet zo zelfstandig kunnen manifesteren en dat ze het heel moeilijk hebben om hun beloften na te komen, dus kunnen ze er beter geen maken. Als je verwacht dat zij net als jij snel, betrouwbaar en onafhankelijk in actie komen, zal dat voor hen nooit werken, hoe hard zij ook proberen. Je zet ze onder grote druk en ze zullen zich uiteindelijk vreselijk en waardeloos voelen. Maar dat zijn ze niet, iedereen is hier voor een uniek doel dat gewoon verschilt van het jouwe. Jij bent hier om onafhankelijk te handelen en verstandig te beïnvloeden.

Het is niet alleen belangrijk dat je informeert, het is ook belangrijk dat je geïnformeerd wordt. Laat anderen weten hoe belangrijk duidelijke communicatie voor jou is, zodat ze jouw behoeften kunnen respecteren. Het loont om vriendelijk en respectvol te zijn, maar met compromisloze vastberadenheid. Je moet compromisloos zijn met wat je hart en wilskracht je ingeven. Als mensen je nog steeds in de weg staan, beuk je door op je levensweg. Het belangrijkste is dat je roept, “hier kom ik aan, ga uit mijn weg”. Maar als mensen zich daartegen verzetten, kun je het je niet veroorloven om attent te zijn en van je pad af te raken. Dat kun je niet. Loop door. Sluit geen compromissen over wat je innerlijke Autoriteit (niet je verstand en niet je emoties!) je zegt te doen.

Uiteindelijk zullen mensen waarschijnlijk profiteren van wat je doet en van de nieuwe weg die je inslaat. Maar als je ze laat ingrijpen, zal niemand op die plaats komen waar het de moeite waard is.