8.14 – Profiel 4/6

4/6: OPPORTUNIST/ROLMODEL (Profeet/Buddha)

  • Aangezien jouw beide lijnen zich in het bovenste trigram bevinden, ben je erg ontworpen om je te richten op het bundelen en delen van wijsheid.
  • Maar vergeet niet dat, omdat het kleinste getal eerst komt, dit een persoonlijk karma is in jouw leven. Je moet je meer richten op JOUW persoonlijke groei.
  • Laat het proces van het delen van je wijsheid met anderen je op een bepaalde manier helpen groeien.
  • In dit leven is het belangrijk dat je je concentreert op het delen van wijsheid vanuit je hart, niet zozeer vanuit je hoofd.
  • Zorg ervoor dat je niet in een oordeel over anderen vervalt, maar stel je open voor meer vertrouwen.
  • Besteed energie en tijd aan het onderhouden van je relatie met je naaste vrienden en familie. Via hen zullen zich kansen voordoen en je zult jezelf op natuurlijke wijze in het centrum van dit netwerk van mensen terugvinden.

Deze mensen rennen voortdurend naar uitersten. Je weet niet hoe je het beste beslissingen kunt nemen – verstand of hart en daarom word je overvallen door voortdurende twijfels. Logica is het zelden eens met de stem van het gevoel en daardoor kun je een zekere “dualiteit” van je natuur voelen. Maar ondanks je verlangen om een compromis te vinden tussen gevoelens en gezond verstand, moet je toch beslissingen nemen door op één ding te vertrouwen. En elke keer, zelfs als alles goed gaat, zul je zeker een reden vinden om te denken:

“Was dat de beste keuze?”

Zoals elke persoon wiens Profiel Lijn 6 van Rolmodel heeft, zul je in je leven verschillende duidelijk afgebakende stadia doorlopen. Je kunt het opgroeien noemen, of wijsheid vergaren – zoals je wilt. Het enige belangrijke is dat je er klaar voor moet zijn, dat heel je wereldbeeld, alles waar je nu op vertrouwt en in gelooft, van de ene op de andere dag kan verdwijnen en niets dan herinneringen achterlaat. En je zult je beeld van de wereld steeds opnieuw moeten opbouwen, je verbazend over hoe naïef je daarvoor was.

Lijnen in Profiel 4/6

Elk Profiel is een combinatie van twee Lijnen. Het eerste cijfer (Lijn 4 van de Opportunist) wordt bewust uitgedrukt en is een product van de geest. Het tweede cijfer (dat is Lijn 6 van het Rolmodel) is onbewust en het voert zijn programma uit via het lichaam. Je moet begrijpen dat de bewuste Lijn die eigenschappen en kwaliteiten zijn waarvan je je bewust kunt zijn in jezelf en of je ze wilt proberen te “repareren”. Maar dit is geen verstandig verlangen, want als je tegen je natuur ingaat, zul je zeker de manifestatie van het Niet-Zelf in je leven tegenkomen.

Aan de andere kant bevat Lijn 6 het onderbewustzijn, waarvan het programma letterlijk is vastgelegd in de “programmacode” van je lichaam. Je kunt de manifestatie van de onderbewuste Lijn niet beïnvloeden – het zal zich onafhankelijk van je wensen afspelen.

Laten we nu wat dieper ingaan op de aard van de samengestelde Lijnen van je 4/6 Profiel.

Lijn 4 Opportunist

Laten we beginnen met Lijn 4 van de Opportunist. Als je die in één woord probeert te beschrijven, zal dat “vriendelijkheid” zijn. Je bent een zeer open persoon die gemakkelijk vrienden maakt, gemakkelijk raakvlakken vindt met anderen. Er gaat een zekere warmte van je uit die mensen naar je toe trekt. Met jou is het eenvoudig en gemakkelijk. Ja, en je probeert je niet uit te sloven en je superioriteit aan anderen te tonen.

Je bent, zoals elke Opportunist, een teamspeler. Je bent niet het type persoon dat zijn doelen alleen kan bereiken. Het gaat niet zozeer om je onvermogen, maar om een iets ander algoritme. Kansen die in jouw leven komen, ontstaan in de regel niet vanzelf, maar worden geboden door mensen uit jouw vriendenkring. Je bent vriendelijk, mensen waarderen dat en ze zijn bereid er de bijbehorende prijs voor te “betalen”.

Zij zullen jou zelf hun hulp en diensten aanbieden en genieten van de communicatie met jou. En hoe meer ” kwalitatieve ” vrienden en kennissen je hebt, hoe meer ” kwalitatieve ” kansen zich in je leven zullen voordoen. Het belangrijkste is om altijd jezelf te blijven en met iedereen op gelijke voet te communiceren.

Maar ook al kun je met iedereen een gemeenschappelijke taal vinden, je “profiteert” alleen van degenen die zich in de meest nabije communicatiekring bevinden. Vreemden of mensen die je nauwelijks kent zijn “immuun” voor je vriendelijke aura en zij zien in jou een gewoon mens. Als je daarom diegenen ontmoet die je kunnen helpen om je doel te bereiken, dan zul je allereerst met hen bevriend moeten raken. Als je probeert de eerste nieuwkomer letterlijk te “gebruiken”, dan zul je daar niets uit kunnen halen. Je zult gewoon een potentiële kans wegjagen.

Er is iets wat je moet begrijpen. Door een nieuwe persoon uit te nodigen/op te nemen in je vriendenkring, geef je hem niet zomaar een plaats. Je stopt een deel van je energie in hem, laadt hem op met je vriendelijkheid en openheid. Het probleem met veel mensen met Lijn 4 is dat ze hun energie links en rechts geleidelijk laten wegvloeien.

Daarom is het heel belangrijk dat je je niet zozeer richt op het aantal goede mensen als wel op hun kwaliteit. Immers, hoe gezellig je ook bent, zelfs je interne bronnen kunnen te kort schieten en dan zal, zonder voeding van je energie, je communicatiekring geleidelijk aan vanzelf uiteenvallen.

Een ander zeer belangrijk punt is dat je pas van relaties (ook romantische) kunt genieten als je een soort “compensatie” krijgt van de energie die je in andere mensen investeert. Opportunisten zijn niet degenen die eenzijdige relaties in stand kunnen houden. Als je dicht bij iemand staat, dan wil je een gevoel van intimiteit van hem of haar krijgen. Je hebt behoefte aan elementaire en vanzelfsprekende wederkerigheid. Als je het gevoel hebt dat iemand “opgebrand” of te koud voor je is, dan zou het een gezonde keuze voor je zijn om zo’n relatie gewoon te verbreken en je te richten op het vinden van een nieuwe.

Lijn 6 Rolmodel

Laten we het nu iets meer hebben over hoe Lijn 6 van het Rolmodel tot uitdrukking komt. Het is goed om meteen te zeggen dat dit de meest unieke van alle Lijnen is, met verschillende duidelijk omschreven stadia van transformatie. De eerste fase begint vanaf je verjaardag en duurt tot 30 jaar. Dit is de fase van het opdoen van levenservaring, waarin je voortdurend fouten maakt en het leven leert begrijpen. De vertegenwoordigers van het Profiel 4/6 beginnen hun reis met enkele positieve avonturen, maar de tijd “bezoedelt” ze geleidelijk, waardoor ze later gedwongen worden om hun roze bril af te zetten en de wereld nuchter te bekijken.

De tweede fase begint na 30 jaar en duurt tot ongeveer 50 jaar. In deze periode raak je het puberale maximalisme kwijt en begin je de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Hoewel fouten uit het verleden je niet hebben gebroken, werd je gedwongen voorzichtiger en behoedzamer in het leven te staan.

Je begint je vrienden en geliefden veel zorgvuldiger te kiezen, je stelt meer praktische en realistische doelen. Herinneringen aan vervlogen tijden doen je een ongemakkelijke glimlach tevoorschijn toveren als je denkt aan je naïviteit van toen. En hoewel je je in deze periode vaak al een behoorlijk volwassen en ervaren persoon voelt, is dit slechts de volgende, “tussenfase” van je transformatie.

De derde fase tenslotte – die begint na de 50 en duurt tot het einde van het leven. Dit is de periode waarin je persoonlijkheid definitief wordt gevormd. Je stopt met je te verbazen over de moeilijkheden en problemen van het leven en ziet ze slechts als “gewone” tegenslagen. In deze periode is het over het algemeen uiterst moeilijk om je ergens mee te raken. Van een voorheen onervaren maar arrogante persoon van middelbare leeftijd verander je in een persoon, weliswaar bejaard, maar tegelijkertijd vervuld van de oneindige wijsheid van het leven. Nu zul je elke situatie met ironisch gelach aanschouwen en je ontdekt een gevoel van grenzeloos optimisme in jezelf.

De belangrijkste eigenschap van Lijn 6 is het vermogen om ervaring uit het verleden te halen. De periodes zijn op zich vrij lang en het is niet verwonderlijk dat je misschien naïef gelooft dat je nu tot een definitief begrip van de wereld bent gekomen. Maar totdat je overgaat naar de 3e fase van de transformatie van je persoonlijkheid, blijf je een onvolwassen persoon die alleen maar vermoedt wat het echte leven is.

Niet-Zelf Profiel 4/6

Het uitvoeringsprogramma van de Lijnen is slechts een kans, geen 100% waarschijnlijkheid. Dit geldt tenminste voor de dingen die bewust worden uitgesproken (Lijn 4 van de Opportunist). Je bent geneigd om voor jezelf te kiezen of je de missie van deze Lijn zult helpen vervullen, of dat je die probeert te verhinderen. Maar in het laatste geval zul je niets anders bereiken dan onnodige weerstand in het leven en de overheersing van het Niet-Zelf.

Het is heel belangrijk om te weten – het Niet-Zelf komt alleen tot uiting via die Lijn, die zich bewust manifesteert. Want bewustzijn is in de eerste plaats het Verstand en het Verstand, zoals je weet, maakt zichzelf graag tot hoofdzaak. Het verstand zal zijn best doen om je ervan te overtuigen dat het het beste weet, door je van de voorgeschreven route af te brengen. En zelfs wanneer er chaos heerst in je leven, zal de Denkgeest zijn dictatorschap behouden en je overtuigen van zijn gelijk.

Mensen met Lijn 4 in het Profiel zijn erg afhankelijk van de mensen in hun leven. Daarom maak je je soms erg druk over wat anderen van je denken. Dit kan tot het uiterste gaan wanneer je, in plaats van de normale menselijke communicatie te ondersteunen, er alles aan gaat doen om ervoor te zorgen dat iemand je aardig vindt. Dit is de belangrijkste manifestatie van het Niet-Zelf voor mensen met het 4/6 Profiel – de angst voor afwijzing, afwijzing door wie dan ook.

Het probleem wordt nog verergerd door het feit dat Lijn 4 van de Opportunist de Lijn van emoties is, de Lijn van zintuiglijke ervaringen. Er is geen plaats voor logische argumenten, het werkt impulsief, op het “nu” moment. Daarom maakt het niet uit hoe vaak je zegt dat je niet moet proberen het iedereen naar de zin te maken, dit zal niet veel veranderen. Je moet begrijpen dat het geen zin heeft om jezelf op te dringen, om te proberen een goede indruk van jezelf te geven. Je kunt het begrijpen, maar zodra het op de praktijk aankomt, wordt alle logica voorgoed vergeten en begin je een overdreven goede houding uit jezelf te “persen” in een poging de erkenning van een ander te krijgen.

Het probleem is dat het bijna onmogelijk is om invloed uit te oefenen. Je zult deze les misschien leren in het 2e of 3e ontwikkelingsstadium van Lijn 6 van het rolmodel. Maar tot die tijd zul je een paar restjes moeten meepikken, zodat er op een keer een eenvoudige waarheid in je opkomt en je je er niet meer van kunt afwenden. De eenvoudige waarheid is dat het geen zin heeft om te vechten voor universele liefde, door jezelf aan iedereen op te dringen. En het enige wat je rest is geduldig te wachten en het leven te laten zijn zonder te proberen je ertegen te verzetten, te vertrouwen op je Strategie en Autoriteit.

Types in Profiel 4/6

Afhankelijk van het Type waartoe je behoort, kan de aard van het Profiel zich op iets andere manieren manifesteren. Laten we kort bekijken welke onderscheidende kenmerken elk van de Types zal hebben als het Profiel 4/6 Opportunist/Rolmodel is gedefinieerd in je Human Design.

Generator Profiel 4/6

Generators onderscheiden zich door hun unieke manier van besluitvorming. Wanneer zij voor een belangrijke vraag staan, moeten zij zich wenden tot de Sacrale Reactie, die hen zal helpen om het juiste antwoord te vinden. In werkelijkheid is leven met de Sacrale Reactie de enige juiste keuze voor elke Generator. Als een Generator zal proberen zelfstandig initiatieven te nemen in het leven, de stem van de Reactie negerend, dan zal hij betrokken blijven bij “verkeerde” activiteiten voor zichzelf, communiceren met “verkeerde” mensen, relaties beginnen met “verkeerde” partners.

Aangezien je de eigenaar bent van het 4/6 Profiel, word je sterk aangemoedigd om te leren hoe je de Reactie moet gebruiken. Vrienden en kennissen zullen je voortdurend “uitnodigen” voor allerlei activiteiten en als je alles aangrijpt, zul je geen tijd hebben om op te merken hoe je jezelf uitput, zowel moreel als fysiek. Generators moeten, hoewel zij over enorme reserves aan interne energie beschikken, deze alleen aanwenden voor die dingen waarin zij werkelijk interesse voelen. Het is de Reactie die jou zal helpen om mensen en dingen in het leven te filteren en alleen de voorkeur te geven aan datgene waaraan je werkelijk wilt deelnemen.

Manifesting Generator Profiel 4/6

De Manifesting Generator, is een hybride van de klassieke Manifestor en de Generator en combineert de kenmerken van beide Types. De Manifesting Generator erfde zijn Strategie van de Generator – het luisteren naar de Sacrale Reactie. Van de Manifestor kreeg hij de mogelijkheid om op de juiste wijze in zijn leven te initiëren, hoewel het door de eigenaardigheden van zijn aura (dezelfde als die van de Generator) voor de Manifesting Generator moeilijk kan zijn om de gevolgen van zijn ondernemingen het hoofd te bieden. Bovendien kan de Manifesting Generator, in tegenstelling tot een gewone Generator, meerdere dingen tegelijk doen, zonder zich op slechts één ding te concentreren. Maar als je je krachten niet berekent, bestaat het risico dat je jezelf “overbelast” en dan mis je dingen en moet je er achteraf naar terugkeren om ze af te maken.

Feit is dat de gewone 4/6 Generator moet kiezen aan welke van de opties (die hem door een kring van vrienden worden aangereikt) hij de voorkeur geeft. Soms moet hij een keuze maken tussen twee dingen die voor hem even interessant zijn, waardoor hij één ervan moet opgeven. De Manifesting Generator is van nature in staat alles tegelijk aan te nemen. Het belangrijkste is dat je niet vergeet te luisteren naar je Reactie en niet die dingen pakt die je niet interesseren. Dan kun je een enorm scala aan verschillende emoties ervaren, deelnemen aan verschillende werkterreinen, communiceren met verschillende mensen en je wijden aan verschillende werkzaamheden.

Projector Profiel 4/6

Over de Projector gesproken, allereerst wil ik wijzen op zijn Strategie. Die bestaat erin dat de Projector in termen van interactie met andere mensen nooit als initiatiefnemer mag optreden. Hij moet wachten op een uitnodiging – wanneer mensen hem zelf benaderen en hem ergens in betrekken. Als de Projector zich aan mensen probeert op te dringen, zal hij op hun weerstand stuiten, vanwege de te “gerichte” uitstraling van de Projector. Daarom moet je begrijpen dat alles wat je in je eentje begint waarschijnlijk slecht voor je afloopt.

Maar wat betreft het 4/6 Profiel is zo’n manifestatie van de aard van de Projector niet zo’n groot probleem. Jouw Profiel wordt gewoon gekenmerkt door het feit dat mensen zich bijna altijd zelf tot je wenden en je iets aanbieden. In dat geval hoef je alleen maar te leren om geduldig te wachten tot je een behoorlijke gelegenheid hebt om je capaciteiten te demonstreren. Dit is misschien een van de weinige gevallen waarin Type en Profiel elkaar 100% aanvullen.

Manifestor Profiel 4/6

De Manifestor wordt vooral gekenmerkt door zijn ongevoelige aura, waardoor hij nauwelijks de stemming van andere mensen kan lezen. Bovendien is dit een zeer zelfvoorzienend Type, dat liever zijn eigen problemen oplost dan iemand om hulp te vragen.

Denk niet dat dit niet verenigbaar is met het 4/6 Profiel programma. Hoewel jouw vrienden je veel kansen bieden, bereik je altijd op eigen kracht succes. Maar vanwege de te “afstotende” uitstraling zullen je dierbaren je weliswaar ergens bij betrekken, maar zelden om je hulp vragen.

Daardoor kunnen zij vroeg of laat het gevoel krijgen dat je hen alleen maar gebruikt voor je eigen doeleinden. En jij, op jouw beurt, merkt zulke veranderingen in de stemming van anderen waarschijnlijk niet op vanwege je zwakke empathie, terwijl je je eigen weg blijft volgen.

Uiteindelijk kan dit ertoe leiden dat je mensen niet verlaat vanwege een gebrek aan wederkerigheid, maar zij zullen dat wel doen. Daarom moet je er aan wennen om van tijd tot tijd je hulp aan te bieden aan geliefden, zelfs als je er niet naar gevraagd wordt. Een klein beetje medewerking en de ontstane kloof tussen jullie zal onmiddellijk verdwijnen en een potentiële ruzie in de kiem smoren. Probeer daarom gevoelig te zijn voor de mensen om je heen.

Reflector Profiel 4/6

De Reflector is de meest niet-standaard, als we dat van een Type mogen zeggen. Zijn onderscheidende kenmerk is dat hij sommige van zijn eigen, unieke kwaliteiten bijna volledig mist. Reflectoren “transformeren” gemakkelijk in andere mensen en kopiëren andermans gedrag, manier van spreken en gewoontes. Bovendien zijn zij echte experts op het gebied van communicatie tussen mensen, omdat zij gemakkelijk emoties van anderen “lezen” en soms zelfs gedachten die niet hardop worden geuit. Maar op zichzelf zijn zij een nogal amorf Type, zonder bijzondere onderscheidende kwaliteiten.

Voor de vertegenwoordiger van het 4/6 Profiel is een Reflector eerder nuttig dan niet. Jouw toch al uitstekende communicatiekwaliteiten worden nog versterkt door het vermogen van de Reflector om andere mensen te “imiteren” en te lezen, wat jouw invloed op anderen dubbel zo sterk maakt. Je kunt ongelooflijk gemakkelijk sympathie opwekken voor jezelf en je bent in staat om je koelbloedig uit elke conflictsituatie te redden. En als je jezelf omringt met echt waardevolle mensen, dan zul je een zeer bewogen en interessant leven leiden, gevuld met echte vriendschap en verbazingwekkende zielsverwantschap binnen je directe kring.

Profiel 4/6 in een relatie

Het eerste wat ik wil zeggen is dat de Opportunist/Rolmodellen veel teleurstellingen in hun leven ervaren wat betreft liefdesrelaties. Je bent op zoek naar jouw persoon, vindt iemand waarvan je denkt dat het je tweelingziel is, maar later begrijp je dat dit slechts een illusie was en dat jullie eigenlijk helemaal niet bij elkaar passen.

Je wordt keer op keer verliefd, elke keer ben je teleurgesteld dat je in het begin zulke hoge verwachtingen had. En minstens tot je dertigste raak je verwikkeld in avontuurlijke relaties, waarvan je elke keer denkt dat het de beste is. Dan ga je naar de volgende fase van transformatie en kijk je met een glimlach naar je voorbije affaires.

Een ander belangrijk punt is hoe je precies een relatie aangaat. Het maakt niet uit hoeveel mislukte relaties je hebt gehad, zolang je er maar een les uit kunt leren waar je wat aan hebt. Ervaring is nodig zodat je na veel fouten leert begrijpen wat voor persoon je nodig hebt. Maar om echt nuttige ervaring op te doen, moeten al je relaties altijd beginnen met vriendschap.

Tijdens vriendschappelijke communicatie kun je erachter komen wat iemand werkelijk is, of je geschikt bent voor elkaar of niet. Het probleem met 4/6 mensen is dat ze meestal te impulsief handelen en zich door de eerste indruk laten “overtuigen” dat ze echt een geschikte persoon zijn. Maar dan komen de emoties los en blijf je zitten met de gevolgen van een overhaaste beslissing.

Misschien wel het belangrijkste. Alle Opportunist/Rolmodellen zijn sterk afhankelijk van wederkerigheid, zoals reeds eerder gezegd. Daarom moet je leren om diegenen los te laten die jou niet kunnen of willen geven wat jij hen geeft. Je hoeft niet je best te doen om een instortende relatie in stand te houden, als je inziet dat je partner je koud liet. Het kan moeilijk zijn, maar je moet er gewoon een eind aan maken, zonder je innerlijke energie te verspillen aan wat in wezen al voorbij is.