8.13 – Profiel 3/6

3/6: MARTELAAR/ROLMODEL (Priester/Buddha)

  • Je wilt zowel spanning en avontuur (lijn 3) als je terugtrekken om te verwerken wat je op je reizen hebt geleerd (lijn 6).
  • Je kunt goed overweg met zowel chaos als geordende wijsheid.
  • Vind evenwicht door cycli van avontuurlijk leven en dan cycli van observeren en ontspannen.
  • Naarmate je leven vordert, zul je vanzelf meer stabiliteit en rust vinden.
  • Je bent goed in het zien waar dingen geperfectioneerd kunnen worden en in het streven naar perfectie, maar het is ook belangrijk dat je imperfecties soms als perfect accepteert.

Lijnen in Profiel 3/6

Elk Profiel bestaat uit twee Lijnen die hun kwaliteiten naar het karakter brengen. Het nummer dat als eerste wordt geschreven (in jouw geval Lijn 3 van de Martelaar) – wordt bewust gemanifesteerd. Dat wil zeggen, dit zijn de eigenschappen waarvan je je zelf volledig bewust bent in jezelf.

Het getal dat als tweede wordt geschreven (Lijn 6 Rolmodel) – manifesteert zich onbewust. Dit zijn de eigenschappen die je de “werkalgoritmen” van je fysieke lichaam kunt noemen. Ze bestaan zonder directe deelname van je bewustzijn en je kunt ze op geen enkele manier beïnvloeden.

Laten we nu dieper ingaan op de kwaliteiten die worden bepaald door de aanwezigheid van je Profiel 3/6 Martelaar/Rolmodel.

Lijn 3 Martelaar

Er is een bewuste manifestatie van Lijn 3 van de Martelaar in je Profiel. Het belangrijkste kenmerk van deze Lijn zijn twee woorden: “beproeving” en “fout”. We kunnen zeggen dat dit het motto is van je hele leven. Je raakt gemakkelijk betrokken bij dingen en zaken die nieuw voor je zijn, gaat verbindingen aan met voorheen onbekende mensen. En daaraan verbrand je jezelf, terwijl je onschatbare kennis opdoet. Het pad van de Martelaar is het pad van de experimenteerder. De ervaring van anderen, de algemeen aanvaarde normen en regels passen niet bij jou. En hoeveel waarschuwingen ze je ook geven, ze zijn nutteloos totdat je er zelf van overtuigd bent dat ze juist zijn. Altijd en in alles moet je handelen, alleen vertrouwend op je eigen ervaring.

Voor Lijn 3 zijn wisselvalligheid en veranderlijkheid zeer kenmerkend. Vandaag kun je geïnteresseerd zijn in één ding en morgen kies je een heel andere richting voor jezelf. Je bent niet op zoek naar iets specifieks, je wilt gewoon zoveel mogelijk nieuw voor jezelf leren. En telkens als je voor jezelf een nieuwe relatie aangaat of een activiteit kiest die je nog niet eerder hebt geprobeerd, zul je je vergissen, veel teleurstellingen ervaren. Dit is het mechanisme van Lijn 3. Ze zal je dwingen om je hand te leggen op iets onbekends, alleen zodat je faalt vanwege je onervarenheid.

Als je dit dynamisch bekijkt, kan het lijken alsof je heel, heel veel pech hebt in het leven. Maar als je je leven van een afstand bekijkt, kun je ontdekken dat al je fouten, mislukkingen en verliezen alleen maar nodig zijn om je de kracht te geven om een moeilijk lot te weerstaan. Het maakt immers niet uit hoe vaak het leven je raakt, wat telt is hoe vaak je daarna opstaat. En jij, als Martelaar, hebt een onvergelijkbare kans gehad om door mislukkingen een heel diep inzicht in het leven te krijgen.

Lijn 6 Rolmodel

Aan de andere kant is er Lijn 6 van het Rolmodel in je Profiel. Haar wijsheid, die na verloop van tijd komt, kan een wrede grap met je uithalen. Als drager van Lijn 6 voel je je beter, slimmer, bekwamer dan andere mensen. Maar vaak is dit gewoon een ingebouwd potentieel dat nog ontwikkeld moet worden. Tot die tijd lijkt het voor jou alleen maar dat je beter bent dan de anderen, terwijl je in de praktijk geen bijzondere kwaliteiten bezit. Je zult zeer veeleisend zijn ten opzichte van anderen en je eigen tekortkomingen negeren. En zo zul je, verblind door je trots, de ene levensfase na de andere moeten doorlopen, waarbij je geleidelijk tot inzicht komt in wat echte wijsheid is.

De gefaseerde ontwikkeling is een van de belangrijkste kenmerken van Lijn 6 van het Rolmodel. Hij kent drie verschillende perioden, die je stuk voor stuk dichter bij het begrijpen van je aard brengen. De eerste periode begint bij de geboorte en duurt tot 30 jaar. Op deze leeftijd vul je je eerste hobbels, waarbij je de stem van het impulsieve Verstand en het infantilisme volgt. In de eerste fase begin je net het leven te leren kennen, maar je loopt over van het vertrouwen dat je weet hoe je er mee om moet gaan. In antwoord op dat zelfvertrouwen zal het lot geleidelijk je roze bril doorbreken en je dwingen om het leven zonder franjes te zien.

De tweede periode begint na 30 jaar en eindigt bij ongeveer 50 jaar. Het wordt ook wel “het dak opgaan” genoemd. Dit is de tijd waarin je geleidelijk aan een volwassen persoon wordt, maar de vlam van de jeugd brandt nog in je binnenste. Op deze leeftijd word je soms door allerlei gekke ideeën en verlangens overvallen, maar ervaring uit het verleden, gekoppeld aan het gezond verstand dat is gekomen, stelt je in staat om op tijd te stoppen en niet betrokken te raken bij allerlei infantiele handelingen.

De derde periode begint na de 50 en duurt tot het einde van het leven. Dit is de zogenaamde “afdaling van het dak” fase. Op deze leeftijd stop je eindelijk met het koesteren van naïeve dromen en besef je ten volle wat een “wrede” werkelijkheid is. De echte wijsheid van het leven verschijnt in jou, niet een illusie die je op jonge leeftijd hebt ervaren, maar een waar begrip van hoe de dingen in deze wereld werken. En op diezelfde leeftijd ben je eindelijk in staat om je wijsheid uit te dragen naar de buitenwereld en een soort mentor te worden voor de mensen om je heen.

Niet-Zelf Profiel 3/6

Het Valse Zelf manifesteert zich altijd via de bewuste Lijn. Uw lichaam-onderbewustzijn begrijpt zelf wat voor hem juist is en wat niet, en in feite gaat het niet om uw keuze. Je komt vanzelf in situaties terecht waartoe de onbewuste Profiellijn, de zes van het Rolmodel, je leidt. En hoe je ook wilt, je kunt haar op geen enkele manier beïnvloeden.

Het thema van vallen en opstaan, dat eigen is aan Lijn 3 van de Martelaar, zal weinig mensen aanspreken. Weinigen zijn immers in staat om met optimisme naar hun mislukkingen te kijken en ervan te leren. Voor sommigen komt dit vermogen pas na vele jaren van leven, terwijl anderen voor altijd veranderen in pessimisten en cynici, die hun leven haten. Dit is het mechanisme van het Niet-Zelf van Lijn 3. Het zorgt ervoor dat je opgeeft vanwege mislukking en in plaats van steeds meer nieuwe dingen te blijven proberen, kun je gewoon wegzinken in het moeras van routine en alledaagsheid, om de smaak van mislukking niet opnieuw te voelen.

Het is belangrijk om te begrijpen wat precies de oorzaak is van de totstandkoming van het Niet-Zelf. Immers, fouten en mislukkingen op zich zijn niet iets wat een persoon negatief zou moeten beïnvloeden. Is het vreemd dat wanneer je iets nieuws voor jezelf probeert, je faalt? Nee, dit is een natuurlijk proces van groei en leren. Het zijn niet de mislukkingen zelf die je doen opgeven, maar wat andere mensen van je denken. Dat wil zeggen, in plaats van iets stap voor stap te leren, kijk je naar de mening van anderen. En als je hun spot en verwijten ziet, begin je aan jezelf te twijfelen, waarbij je jezelf gedachten toestaat als: “Wat als zij gelijk hebben en dit niets voor mij is?” En hoe vaker je denkt aan wat anderen van je zullen denken voordat je ergens aan begint, hoe dieper het Niet-Zelf in je leven wortelt, waardoor je je machteloos voelt.

Types in Profiel 3/6

Afhankelijk van het Type waartoe je behoort, kan de aard van het Profiel zich op iets andere manieren manifesteren. Laten we kort bekijken welke onderscheidende kenmerken elk van de Types zal hebben als het Profiel 3/6 Martelaar/Rolmodel is gedefinieerd in je Human Design.

Generator Profiel 3/6

Voor de Generator is één ding noodzakelijk om te onthouden. Hoewel je met veel vallen en opstaan moet groeien, moet je je niet vastgrijpen aan alles wat in je gezichtsveld komt. Sommige dingen (of mensen) passen aanvankelijk niet bij je en hoe je jezelf ook probeert te overtuigen van het tegendeel, het zal niet veranderen. Je moet leren om je Sacrale Reactie juist te gebruiken om onnodige mensen en activiteiten te vermijden. Dit is de enige manier waarop je de juiste ervaring voor jezelf kunt krijgen, waarbij je je precies ontwikkelt in die dingen waar je in je leven wat aan hebt.

Manifesting Generator Profiel 3/6

De Manifesting Generator onderscheidt zich van andere Types door zijn aanleg tot multitasking. Als een gewone Generator zijn energie moet richten op één ding, dan kun jij jezelf helemaal geven aan meerdere dingen tegelijk. Het belangrijkste is om niet te vergeten dat jij en de Generators dezelfde Strategie hebben. Dat wil zeggen, ondanks de enorme reserves aan energie, moet je zorgvuldig kiezen waar je die toepast. Als je je overal aan vastgrijpt zonder te luisteren naar de Sacrale Reactie, zul je jezelf meeslepen in de afgrond van oninteressante zaken en activiteiten die je moreel zullen uitputten.

Projector Profiel 3/6

Projectors in Profiel 3/6 moeten heel voorzichtig zijn. Je Type is onlosmakelijk verbonden met communicatie met andere mensen, maar tegelijkertijd wordt je aangeraden je niet aan anderen op te dringen, maar te wachten tot je een uitnodiging van hen ontvangt. Dit biedt enige ruimte voor het proces van vallen en opstaan dat eigen is aan je Profiel. Dat wil zeggen, zelfs als je jezelf ergens in wilt uitproberen, of een interactie met iemand wilt beginnen, moet je niet het initiatief nemen. Dit is het mechanisme van je Type. Je moet leren geduldig te zijn en te wachten tot kansen (in de vorm van uitnodigingen van mensen) zelf op je deuren kloppen en niet proberen vooruit te lopen, jezelf op te dringen. Dit is de enige manier waarop je het Projector-programma in Profiel 3/6 correct kunt toepassen.

Manifestor Profiel 3/6

Als Manifestor ben je goed bestand tegen de mening van anderen en sta je niet toe dat het Niet-Zelf vrijelijk je leven beheerst. Maar dat betekent niet dat je het helemaal kunt vermijden. Het is alleen zo dat het een beetje anders in je leven wordt gerealiseerd. In plaats van je zorgen te maken over wat anderen over je zullen zeggen, kun je jezelf negatief beïnvloeden. Dat wil zeggen, je zult jezelf de schuld geven van traagheid / onvermogen / domheid, etc. wanneer je een fout maakt of faalt. Voor de Manifestor is de belangrijkste vijand zichzelf. Daarom is het belangrijk dat je altijd je gedachten in de gaten houdt en niet toestaat dat je Geest je negatief denken oplegt.

Reflector Profiel 3/6

De Reflector in Profiel 3/6 komt vooral tot uiting in intermenselijke interactie. Jij, als vertegenwoordiger van dit Type, neemt van nature de eigenschappen en gewoontes over van de mensen met wie je in contact komt. Daarom zal het proces van jouw transformatie je hele leven lang, precies samenhangen met wie je denkt, of wilt beschouwen als jezelf. Je zult steeds opnieuw de “rollen” van andere mensen proberen aan te nemen en proberen daarin te reïncarneren. Ongetwijfeld zul je zulke rollen tegenkomen die je graag voor jezelf zou willen houden, die je tot een deel van je “ik” zou willen maken.

Maar hoe verder je door het leven gaat, hoe beter je zult beseffen dat je tot geen enkele rol behoort. Je bent slechts een acteur op het toneel van het leven, die slechts een tijdje belichaamd is in een of ander beeld, maar zich daar nooit helemaal aan overgeeft. Maar zolang je dit begrijpt, zul je je niet één of twee keer verbranden aan het feit dat je jezelf waarneemt als iemand die je in werkelijkheid niet bent.

Profiel 3/6 in een relatie

In relaties zijn mensen met Profiel 3/6 doorgaans heel wispelturig. Maar dat is zoals op elk ander gebied. Je kunt vaak en snel van partner veranderen, wat kan worden opgevat als een soort lichtzinnigheid. Maar laat je niet misleiden door andere mensen die je de “juiste” perceptie bijbrengen van wat een relatie zou moeten zijn. Als je niet vindt wat je zoekt, is er niets mis mee om te blijven zoeken. Het zal veel erger zijn als je, ondanks je innerlijke ontevredenheid, dit gevoel in jezelf forceert en jezelf letterlijk dwingt anders te denken. Dit zal alleen maar leiden tot de overheersing van het Niet-Zelf in je leven en als gevolg daarvan volledige ontevredenheid met je werkelijkheid.

Je moet begrijpen wat jouw drijfveer is waardoor je van relatie en partner verandert. Dit is vaak een triviale interesse. Als een persoon je verveelt, als je hem genoeg bestudeerd hebt om op zijn woorden en daden te anticiperen, dan zal het heel moeilijk voor je zijn om bij hem te blijven. Je hebt altijd iets nieuws nodig in het leven, iets dat je zal verrassen.

Daarom moet je op zoek gaan naar zo’n persoon die niet binnen een paar maanden of jaren zal “uitdoven”. Een echt vruchtbare en langdurige relatie kan voor jou alleen zijn wanneer je een buitengewoon persoon hebt gevonden die je zelfs na lange tijd nog kan verrassen.