7.05 – Kanalen van het Tribale CIrcuit

Kanalen van het gemeenschap circuit

Thema gemeenschap circuitgroep
Bij de Commgemeenschap circuitgroep gaat het erom de mensen in hun gemeenschap (vrienden, familie, lokale gemeenschap, enz.) te helpen om te overleven en te gedijen door hen daarbij te ondersteunen.
Dit is anders dan de collectieve circuitgroep die zich meer bezighoudt met het welzijn van de mensheid als geheel.
Mensen met Kanalen die tot deze circuitgroep behoren zijn van nature gericht op het ondersteunen van hun gemeenschap rond middelen/materiële goederen en spiritualiteit.
Deze mensen hebben een sterk gevoel van loyaliteit aan hun gemeenschap. Zij zijn zeer bereid om overeenkomsten te sluiten of afspraken te maken die de gemeenschap ten goede komen en ervoor te zorgen dat iedereen op een eerlijke manier zijn steentje bijdraagt.
Wanneer mensen met Kanalen uit deze circuitgroep ophouden met zich te concentreren op vermeende “bedreigingen” van anderen buiten de gemeenschap en zich in plaats daarvan richten op het verbeteren van hun eigen gemeenschap, helpen zij hun gemeenschap floreren.
Deze mensen zijn er om hun gemeenschapsleden te leiden en te sturen, zodat hun gemeenschap fysiek en spiritueel kan openbloeien.

Kanalen van het ego circuit

Human Design België

Er zijn 5 Kanalen in het ego circuit:

54-32

44-26

19-49

37-40

21-45

Als we deze Kanalen doorlopen, bedenk dan dat de ego-circuit Kanalen gaan over het creëren van harmonieuze relaties binnen iemands gemeenschap en het bevorderen van voor beide partijen gunstig teamwerk of overeenkomsten.
Uiteindelijk zijn deze Kanalen het meest doeltreffend wanneer ze gebruikt worden om harmonieuze relaties te creëren of teamwerk te bevorderen met anderen om je heen.

KANAAL 54-32 Kanaal van Transformatie – MATERIEEL SUCCES

Poort samenstelling
Poort 54 – Ambitie (Wortelcentrum)
Je ambitie om jezelf en je leven te verbeteren zal je tot actie aanzetten en je onstuitbaar maken.

Poort 32 – Zicht op succes (Miltcentrum)
Je hebt een natuurlijk vermogen om aan te voelen of iets op de goede weg is om te slagen of te mislukken en kunt anderen dienovereenkomstig adviseren.

Samenvatting Kanaal 54-32
Je bent ontworpen om ergens hard voor te werken, doelen te bereiken (meestal doelen die anderen om je heen helpen om zich te ontwikkelen) en goed gecompenseerd te worden voor de energie die je besteedt.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Je weet intuïtief wat je moet doen en waar je je talenten het beste kunt inzetten om je te helpen slagen, geld te verdienen en erkenning te krijgen voor je inspanningen.
Materieel succes is belangrijk voor je en je bent niet bang om er hard voor te werken.
Je voelt je het meest thuis wanneer je je gedrevenheid en vaardigheden gebruikt om niet alleen jezelf vooruit te helpen, maar ook anderen om je heen (of de organisatie waarvoor je werkt) te helpen slagen.
Het is belangrijk dat je wordt erkend en goed wordt gecompenseerd voor de enorme inspanning die je levert. Dit helpt je om je gewaardeerd te voelen en moedigt je aan om anderen om je heen te blijven helpen. Het is een gunstig scenario voor alle betrokkenen.

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Gemeenschap
Dit Kanaal wordt vaak het best gebruikt om de mensen om je heen te ondersteunen (familie, vrienden, lokale gemeenschap, enz.).

Circuit: Ego
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om harmonieuze relaties te creëren of teamwerk te bevorderen met anderen om je heen.

KANAAL 44-26 Kanaal van Overgave – VERKOPEN VANUIT DE ZIEL

Poort samenstelling
Poort 44 – Patronen (Miltcentrum)
Je bent gemakkelijk in staat om patronen uit het verleden te herkennen, wat jou helpt bij het nemen van beslissingen voor de toekomst, zodat jij (en anderen om je heen) een ander, wenselijker resultaat kunnen krijgen.

Poort 26 – Overtuigende zinsopbouw (Hartcentrum)
Je bent van nature overtuigend en weet dingen zo te zeggen dat het anderen helpt om hun ware verlangens bloot te leggen.

Samenvatting Kanaal 44-26
Je bent een natuurlijke verkoper, in staat om te zien wat mensen werkelijk nodig hebben en hen vervolgens te helpen die behoefte in zichzelf te zien.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Je bent intuïtief in staat mensen te lezen en aan te voelen wat in het verleden niet voor hen heeft gewerkt. Vanuit dat intuïtieve begrip heb je een gave om te bepalen wat ze nodig hebben om te komen waar ze heen willen. Je geniet ervan om aan mensen te “verkopen” (of ze te laten zien) wat ze nodig hebben om hun wensen te verwezenlijken. Je houdt ervan anderen te helpen, maar meer dan dat hou je ervan om mensen te helpen zien wat jij in hen ziet. Of dit nu hun potentieel is, hun behoefte aan iets, of iets anders, je houdt ervan om aan mensen te “verkopen” wat je hen ook probeert aan te bieden.
Dit maakt je een natuurlijke verkoper/ondernemer die verkoopt vanuit een plaats van ziel en inzicht (in plaats van manipulatie en hebzucht). Mensen helpen zien wat jij ziet (of de “verkoop” doen) is opwindend en vervullend voor jou, maar je moet ook het gevoel hebben dat je goed gecompenseerd wordt voor het helpen van anderen. Dit motiveert jou om anderen te blijven helpen.
Je bent bedoeld om zeer efficiënt te zijn, manieren te vinden om meer mensen vooruit te helpen (en op hun beurt beter gecompenseerd te worden) met steeds minder inspanning van jouw kant. Er is geen grens aan hoeveel mensen je kunt helpen.

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Gemeenschap
Dit Kanaal wordt vaak het best gebruikt om de mensen om je heen te ondersteunen (familie, vrienden, lokale gemeenschap, enz.).

Circuit: Ego
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om harmonieuze relaties te creëren of teamwerk te bevorderen met anderen om je heen.

KANAAL 19-49 Kanaal van Synthese – GEESTELIJK WELZIJN

Poort samenstelling
Poort 19 – De behoeften van anderen aanvoelen (Wortelcentrum)
Je bent van nature zeer bedreven in het aanvoelen van wat andere mensen nodig hebben en voelt druk om hen te geven wat ze nodig hebben.

Poort 49 – Verandering en revolutie ( Zonnevlechtcentrum)
Je bent geroepen om het welzijn van de samenleving te verbeteren – vaak door anderen te helpen door veranderingen in je gemeenschap te inspireren of te sturen.

Samenvatting Kanaal 19-49
Je hebt het talent om een diep gevoel van emotioneel/spiritueel welzijn in je directe gemeenschap te bevorderen.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Je voelt aan wat anderen om je heen nodig hebben – vooral op emotioneel en spiritueel niveau. En je bent goed in staat om in die behoeften te voorzien.
Je helpt anderen in die behoeften te voorzien door eerst je eigen emotionele/spirituele behoeften te respecteren en dan vanuit die plaats te geven. Je vindt dan vaak je eigen gevoel van spirituele en emotionele stabiliteit of troost door anderen te helpen om die te vinden, waardoor je een zichzelf versterkende cyclus van geven en ontvangen creëert.
Je bent begaafd in het creëren van stabiele, diepgewortelde banden met de mensen om je heen. Je begrijpt hoe belangrijk het is voor je gemeenschap om iets zinvols en groots te hebben om je aan vast te houden.
Je kunt gemakkelijk rituelen of tradities (zoals huwelijk, gebed/meditatie, feestdagen, enz.) creëren, bevorderen of afdwingen die deze emotionele en spirituele behoeften in je gemeenschap vervullen.

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Gemeenschap
Dit Kanaal wordt vaak het best gebruikt om de mensen om je heen te ondersteunen (familie, vrienden, lokale gemeenschap, enz.).

Circuit: Ego
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om harmonieuze relaties te creëren of teamwerk te bevorderen met anderen om je heen.

KANAAL 37-40 Kanaal van de Gemeenschap – GEMEENSCHAP CREËREN

Poort samenstelling
Poort 37 – Gemeenschapsverbinding ( Zonnevlechtcentrum)
Je bent graag in de buurt van je zielsfamilie/gemeenschap en kunt heel gemakkelijk een gevoel van verbondenheid met anderen creëren.

Poort 40 – Geven aan anderen (Hartcentrum)
Je bent een krachtpatser die gedreven is om in je eentje het leven van anderen te verbeteren. Je bent begiftigd met een sterke wilskracht om je in te zetten voor werk dat anderen ten goede komt.

Kanaal 37-40 Samenvatting
Je hebt de gave om precies te weten hoe je een gevoel van gemeenschap kunt creëren en hoe je die gemeenschap het beste kunt dienen.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Je weet hoe je je met anderen moet verbinden en je bent ook in staat om op diepgaande, levensveranderende manieren aan anderen in je gemeenschap te geven. Je creëert en/of houdt gemeenschappen bij elkaar.
Maar je kunt deze gaven alleen met anderen om je heen delen zolang je het gevoel hebt dat je binnen je gemeenschap geaccepteerd en gewaardeerd wordt. Je Hartcentrum wil aan anderen geven, je Zonnevlechtcentrum is op zoek naar acceptatie.
Zorg ervoor dat je tijd neemt om te rusten (wees niet overmatig gevend), zodat je op lange termijn aan je gemeenschap kunt blijven geven.
Zorg er ook voor dat je de acceptatie en erkenning krijgt die je verlangt, zodat je gemotiveerd bent om te blijven geven (het is niet egoïstisch om gewaardeerd te willen worden).

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Gemeenschap
Dit Kanaal wordt vaak het best gebruikt om de mensen om je heen te ondersteunen (familie, vrienden, lokale gemeenschap, enz.).

Circuit: Ego
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om harmonieuze relaties te creëren of teamwerk te bevorderen met anderen om je heen.

KANAAL 21-45 Kanaal van Geld – HET AANSTUREN VAN RIJKDOM

Poort samenstelling
Poort 21 – Hulpbronnen beheren (Hartcentrum)
Je hebt een sterke drang om de baas te zijn over je eigen leven (vooral als het gaat om wat je doet, wanneer je het doet, hoe je het doet, waar je naartoe gaat, enz.) Je bent ook van nature begaafd in het managen van anderen en middelen.

Poort 45 – Sturende Stem (Keelcentrum)
Je bent bedreven in het gebruik van je stem om mensen samen te brengen en hen dan te sturen in wat ze moeten doen of wat er moet gebeuren voor het welzijn van de groep.

Kanaal 21-45 Samenvatting
Je kunt gemakkelijk grote hoeveelheden materiële rijkdom vergaren als je de leiding hebt (vooral als je anderen aanstuurt).

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Je ziet gemakkelijk wat er gedaan moet worden om materiële rijkdom/goederen te beheren en te vergaren.
Je bent in staat om hard te werken, maar je kunt het beste uitzoeken hoe je geld kunt verdienen zonder zelf veel werk te hoeven doen. Dit betekent dat je goed functioneert als je hard werkt om een goede directeur/baas/manager te zijn van anderen die het eigenlijke werk doen.
Omdat je controle wilt hebben over jezelf, je leven en je succes, ben je het best in staat om middelen te beheren en te verzamelen (vooral geld) als je voor jezelf werkt. Je bent niet gemaakt om voor iemand anders te werken.
Je bent goed in het zorgen dat degenen die voor je werken goed gecompenseerd worden, plezier hebben in hun werk en uitermate geschikt zijn voor hun taken, maar je hoeft niet met anderen samen te werken. Je bent beter in het managen van mensen die voor jou werken, dan in het deel uitmaken van het team en samenwerken met anderen.

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Gemeenschap
Dit Kanaal wordt vaak het best gebruikt om de mensen om je heen te ondersteunen (familie, vrienden, lokale gemeenschap, enz.).

Circuit: Ego
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om harmonieuze relaties te creëren of teamwerk te bevorderen met anderen om je heen.

Kanalen van het verdedigend circuit

Human Design België

Er zijn 2 Kanalen in het verdedigend circuit:

59-6

27-50

Als we deze Kanalen doornemen, denk er dan aan dat de Kanalen van het verdedigend circuit gaan over het behoud en de voortzetting van het leven op Aarde.

Uiteindelijk zijn deze Kanalen het meest doeltreffend wanneer ze gebruikt worden om andere mensen, dieren en planten om je heen te voeden of te beschermen.

KANAAL 59-6 Kanaal van Intimiteit – KRACHTIGE VERBINDING

Poort samenstelling
Poort 59 – Intieme banden (Sacraal Centrum)
Je hebt de gave om je gemakkelijk te verbinden met anderen om je heen (vaak op je eigen unieke manier).

Poort 6 – Verbinding en geslotenheid ( Zonnevlechtcentrum)
Je bent gemakkelijk in staat om hechte relaties te creëren met mensen om je heen en de manier waarop anderen zich voelen te beïnvloeden.

Samenvatting Kanaal 59-6
Door je vermogen om je met anderen te verbinden, creëer je krachtige relaties waarvan jij en degenen die met jou verbonden zijn, profiteren.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Het creëren van nauwe banden met anderen is voor jou heel gemakkelijk. Je begrijpt van nature hoe je mensen op emotioneel niveau kunt toelaten en hoe je hen op hun beurt kunt aanmoedigen om jou toe te laten.
Dit vermogen van jou stelt je in staat om ongelooflijk krachtige relaties te creëren met een gezonde basis. Deze sterke fundamenten creëren veiligheid bij jezelf en bij anderen. Dit betekent ook dat deze relaties het potentieel hebben om verbazingwekkende resultaten op te leveren (succes in zakelijke relaties, liefde in persoonlijke relaties, enz.)
Ook al is het voor jou gemakkelijk om open en kwetsbaar te zijn voor anderen, vergeet niet dat het voor anderen niet altijd gemakkelijk is. Dit kan ertoe leiden dat je je onbegrepen of geïsoleerd voelt. Zorg ervoor dat je jouw ‘in-the-moment’ reacties volgt (vanuit je Sacraal centrum) en je Strategie en Autoriteit volgt om na verloop van tijd die nabijheid met iemand te ontwikkelen.

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Gemeenschap
Dit Kanaal wordt vaak het best gebruikt om de mensen om je heen te ondersteunen (familie, vrienden, lokale gemeenschap, enz.).

Circuit: Verdedigend
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om andere mensen, dieren en planten om je heen te koesteren of te beschermen.

KANAAL 27-50 Kanaal van Behoud – HET BESCHERMEN EN VERZORGEN VAN ANDEREN

Poort samenstelling
Poort 27 – Mededogen (Sacraal Centrum)
Je bent zeer mededogend en van nature goed in het zorgen voor anderen. Hoe meer je voor jezelf zorgt, hoe meer energie je krijgt en aan anderen kunt geven.

Poort 50 – Verbetering voor anderen (Miltcentrum)
Je weet intuïtief wat moreel juist is voor de samenleving om je heen. Daardoor kun je gemakkelijk het welzijn van anderen verbeteren.

Samenvatting Kanaal 27-50
Je bent talentvol in het beschermen en koesteren van anderen – vooral de mensen om je heen, mensen van wie je houdt en je gemeenschap in het algemeen.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Je bent een natuurlijke beschermer, die de mensen om je heen altijd wil en kan beschermen.
Omdat je zo meelevend bent, voelen anderen dat aan en zijn ze meer dan bereid om je te vertrouwen om hen te steunen en voor hen te zorgen. Je kunt grote hoeveelheden verantwoordelijkheid voor anderen aan. Neem alleen niet te veel op je. Onthoud dat hoe meer je voor jezelf zorgt, hoe meer je voor anderen kunt zorgen.
Luister naar je instinct en gevoel als je voor anderen zorgt. Je weet wat je moet doen – je hoeft het niet te overdenken of te analyseren.

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Gemeenschap
Dit Kanaal wordt vaak het best gebruikt om de mensen om je heen te ondersteunen (familie, vrienden, lokale gemeenschap, enz.).

Circuit: Verdedigend
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om andere mensen, dieren en planten om je heen te koesteren of te beschermen.