7.03 – Kanalen van het Individuele Circuit

Kanalen van het individuele circuit

Thema individuele circuitgroep
In de individuele circuitgroep gaat het om het individuele en de zelfexpressie.
Mensen met gedefinieerde Kanalen die tot de individuele circuitgroep behoren, houden zich bezig met zichzelf zijn, wat betekent dat ze zich vaak anders voelen dan anderen en zichzelf ten volle uitdrukken.
Wanneer deze mensen ophouden om te proberen zoals anderen te zijn en zich in plaats daarvan richten op een manier van leven die voor hen echt voelt, stellen zij op een natuurlijke manier anderen (hun gemeenschap en het collectief) in staat om te transformeren en in overeenstemming met zichzelf te leven.
Deze mensen zijn er om het voorbeeld te geven door een uniek individu te zijn, zodat zij anderen kunnen inspireren om authentiek te leven en zich tevreden te voelen.

Kanalen van het weten circuit

Human Design België

Er zijn 9 Kanalen in het weten circuit:

61-24

43-23

1-8

14-2

60-3

39-55

22-12

38-28

57-20

 

Als we deze Kanalen overlopen, bedenk dan dat de Kanalen van het Weten-circuit gaan over intuïtief weten welk nieuw element (idee, creatie, beweging, enz.) tot leven moet worden gebracht om de wereld te veranderen.
Uiteindelijk zijn deze Kanalen het meest effectief wanneer ze gebruikt worden om jezelf op nieuwe manieren uit te drukken, wat er natuurlijk toe leidt dat nieuwe ideeën worden geïntroduceerd in het collectief/de gemeenschap.

KANAAL 61-24 Kanaal van Bewustzijn – DE MYSTERIES VAN HET LEVEN BEGRIJPEN

Poort samenstelling
Poort 61: Innerlijke waarheid (Hoofdcentrum)
Je wilt vaak in de diepere vragen van het leven duiken en vindt het gemakkelijk om toegang te krijgen tot het innerlijke weten.

Poort 24: Herhaalde beoordeling (Ajna Centrum)
Je krijgt toegang tot groot begrip en inzicht als je je geest toestaat de dingen op organische wijze te overdenken zonder iets te forceren.

Kanaal 61-24 samenvatting
Begrip en inzicht komen spontaan en zonder extreme mentale inspanning tot jou. Je bent gemakkelijk in staat om de diepere mysteries van het leven te begrijpen en een fris perspectief te bieden.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Als je je geest toestaat om rustig over dingen na te denken, merk je dat begrip, helderheid en realisaties zomaar op hun plaats vallen. Je weet de dingen gewoon zonder dat je kunt uitleggen hoe of waarom.
Je bent in staat om de mysteries van het leven te begrijpen en nieuwe perspectieven te vinden, zolang je jezelf niet probeert te forceren om tot dat begrip te komen. In plaats daarvan komt het begrip spontaan.
Wanneer je verschillende diepzinnige onderwerpen verkent en je unieke begrip op zijn tijd laat komen, inspireer je anderen om de dingen anders te bekijken.
Wanneer je merkt dat je verstrikt raakt in voortdurend denken, geef je hersenen dan een pauze (luister naar muziek, mediteer, enz.) en ontspan om het begrip op zijn eigen tijd te laten komen.

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Individueel
Dit Kanaal komt het best tot zijn recht als je het gebruikt om te leven op een manier die voor jou waarachtig voelt, wat anderen om je heen in staat zal stellen om te transformeren en in overeenstemming met zichzelf te leven.

Circuit: Weten
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om jezelf op nieuwe manieren uit te drukken, wat typisch nieuwe ideeën introduceert in het collectief/de gemeenschap.

KANAAL 43-23 Kanaal van Structureren – REVOLUTIONAIR PERSPECTIEF

Poort Samenstelling
Poort 43 – Uniek inzicht (Ajna Centrum)
Je hebt een unieke manier om dingen te zien. Jouw diepgaande inzichten kunnen levensveranderend zijn voor de mensen om je heen als ze op het juiste moment en op de juiste manier worden gedeeld.

Poort 23 – Heldere en krachtige communicatie (Keelcentrum)
Je hebt een uniek vermogen om je wijsheid op een heldere, beknopte en krachtige manier uit te drukken. Hierdoor kun je met gemak de meningen en wereldbeelden van anderen radicaal veranderen.

Kanaal 43-23 Samenvatting
Je bent ontworpen om je unieke inzichten en geniale ideeën te delen om anderen wakker te schudden voor nieuwe mogelijkheden.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Je hebt een unieke kijk op dingen en voelt van nature aan waar dingen efficiënter of gestroomlijnder kunnen. Probeer niet te verklaren hoe je weet wat je weet – het is allemaal aangeboren!
Als je je inzichten en ideeën voor innovatie kunt overbrengen, kun je gemakkelijk het perspectief van anderen veranderen en ze aan boord van je ideeën krijgen.
Het volgen van jouw design Strategie en Autoriteit om precies het juiste moment te weten om jouw gedachten en perspectief te communiceren is extra belangrijk bij dit Kanaal, want hierdoor wordt jouw boodschap op een krachtige en inspirerende manier waargenomen door anderen – in plaats van dat zij jouw boodschap als bizar of vreemd ervaren.
Je denkt anders dan alle anderen om je heen omdat je ontworpen bent om nieuwe ideeën en manieren van doen aan alle anderen voor te stellen.

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Individueel
Dit Kanaal komt het best tot zijn recht als je het gebruikt om te leven op een manier die voor jou waarachtig voelt, wat anderen om je heen in staat zal stellen te transformeren en in overeenstemming met zichzelf te leven.

Circuit: Weten
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om jezelf op nieuwe manieren uit te drukken, wat typisch nieuwe ideeën introduceert in het collectief/de gemeenschap.

KANAAL 1-8 Kanaal van Inspiratie – CREATIEVE EXPRESSIE

Poort Samenstelling
Poort 1 – Creatief Genie (G-Centrum)
Je bent zeer creatief en hebt de gave om gemakkelijk met nieuwe ideeën te komen, waardoor je een groot vernieuwer bent.

Poort 8 – Smaakmaker (Keelcentrum)
Je hebt een gave om de aandacht van anderen te vestigen op dingen die je interessant, nuttig, innovatief of uniek vindt.

Samenvatting Kanaal 1-8
Je hebt een unieke en creatieve manier van uitdrukken die anderen inspireert om meer trouw aan zichzelf te zijn.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Je bent ontworpen om jezelf volledig te uiten, op welke manier dan ook, zonder je zelfexpressie door anderen te laten beïnvloeden.
Je zelfexpressie wordt meestal gekanaliseerd via een creatieve uitlaatklep. Deze creatieve uitlaatklep trekt anderen naar je toe.
Als ze jou jezelf zien uiten, worden ze in staat gesteld om zichzelf authentiek uit te drukken en meer schoonheid in hun leven te zien.
Jezelf zijn en jezelf toestaan je te onderscheiden is cruciaal om de kracht van dit Kanaal te omarmen.

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Individueel
Dit Kanaal komt het best tot zijn recht als je het gebruikt om te leven op een manier die voor jou waarachtig voelt, wat anderen om je heen in staat zal stellen te transformeren en in overeenstemming met zichzelf te leven.

Circuit: Weten
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om jezelf op nieuwe manieren uit te drukken, wat typisch nieuwe ideeën introduceert in het collectief/de gemeenschap.

KANAAL 14-2 Kanaal van het Ritme – DOORGAAN

Poort samenstelling
Poort 14 – Overvloedige versterking (Sacraal Centrum)
Je hebt een gave om het goede in andere mensen te versterken. Hoe meer je je erop richt om anderen te helpen meer overvloed te vinden, hoe meer overvloed op natuurlijke wijze jouw kant op zal stromen.

Poort 2 – Wegen plaveien (G-Centrum)
Je hebt een gave om voor jezelf en anderen de weg te effenen. Je kunt gemakkelijk plannen hoe dingen kunnen worden uitgevoerd of gecreëerd en je kunt zowel jezelf als anderen de weg wijzen.

Kanaal 14-2 Samenvatting
Je bent bedoeld om je eigen, unieke pad naar je doelen te smeden. Als je dat doet, word je een baken om anderen op hun eigen reis te helpen.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Je weet precies waar je naartoe wilt in je leven (je hebt een missie of een groter beeld in je hoofd van wat je met je leven wilt doen).
Door te volgen wat je in elk moment boeit, baan je een uniek – en vaak moeiteloos – pad naar je levensmissie. Wat je boeit zal waarschijnlijk creatief van aard zijn of je ertoe aanzetten om creatief te werk te gaan.
Wanneer anderen om je heen zijn, beïnvloedt jouw energie hen en helpt hen hun eigen pad te vinden of helpt hen verder op hun reis.

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Individueel
Dit Kanaal komt het best tot zijn recht als je het gebruikt om te leven op een manier die voor jou waarachtig voelt, wat anderen om je heen in staat zal stellen te transformeren en in overeenstemming met zichzelf te leven.

Circuit: Weten
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om jezelf op nieuwe manieren uit te drukken, wat typisch nieuwe ideeën introduceert in het collectief/de gemeenschap.

KANAAL 60-3 Kanaal van Mutatie – INNOVATIE DOOR WEDERGEBOORTE

Poort samenstelling
Poort 60 – Wegversperringen (Wortelcentrum)
Je hebt weinig tolerantie voor eventuele wegversperringen, maar je vindt je grenzeloze mogelijkheden door te accepteren wat je niet kunt veranderen en te werken met wat je wel kunt veranderen.

Poort 3 – Opwinding van het begin (Sacraal Centrum)
Je voelt je vaak opgewonden bij het begin of de vroege stadia van iets. Maar je ervaart ook snel uitdagingen in dat nieuwe begin – deze uitdagingen bieden je kansen om te groeien en onschatbare wijsheid op te doen.

Kanaal 60-3 Samenvatting
Je bent een grote vernieuwer. Waar je ook gaat en wat je ook doet, je bent in staat om er verandering in te brengen of veranderingen teweeg te brengen bij anderen om je heen.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Wanneer je gegrond bent in het huidige moment en volgt wat je boeit, ben je in staat om gemakkelijk nieuwe dingen te creëren en enorme veranderingen teweeg te brengen in je eigen leven en in het leven van degenen die jou gadeslaan.
Je bent bedoeld om verandering en vernieuwing te brengen in alles wat je doet. Dit is vooral waardevol wanneer je deelneemt aan projecten die anderen zijn begonnen of systemen die al bestaan en een frisse aanpak kunnen bieden.
Dit Kanaal vraagt jou om te aanvaarden dat je veranderingen of inspiratie niet kunt afdwingen. Zodra je deze controle opgeeft en alleen handelt wanneer de druk of de inspiratie daartoe zich aandient, word je een onstuitbare kracht die alles kan veranderen wat je tegenkomt.
Je kunt zelf het gevoel hebben dat je door cycli gaat van chaos en orde, dood en wedergeboorte, enz. Je wordt zelf voortdurend herboren waardoor je de dingen anders kunt zien en altijd verandering (of wedergeboorte) brengt in andere dingen.

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Individueel
Dit Kanaal komt het best tot zijn recht als je het gebruikt om te leven op een manier die voor jou waarachtig voelt, wat anderen om je heen in staat zal stellen te transformeren en in overeenstemming met zichzelf te leven.

Circuit: Weten
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om jezelf op nieuwe manieren uit te drukken, wat typisch nieuwe ideeën introduceert in het collectief/de gemeenschap.

KANAAL 39-55 Kanaal van Emoties – EMOTIONELE KRACHT

Poort samenstelling
Poort 39 – Provocatie (Wortelcentrum)
Je kunt mensen gemakkelijk tot actie aanzetten met je woorden of energie.

Poort 55 – Emotionele vervulling (Zonnevlechtcentrum)
Je kunt gemakkelijk toegang krijgen tot emotionele vervulling en je overvloedig voelen op emotioneel niveau (wat op zijn beurt overvloed in alle vormen oproept).

Kanaal 39-55 Samenvatting
Je bent in staat om toegang te krijgen tot unieke krachten vanuit je verschillende emoties en om anderen te helpen om hetzelfde te doen.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Je hebt natuurlijke emotionele pieken en dalen in jezelf. Wanneer je deze emotionele hoogte- en dieptepunten omarmt (in plaats van te proberen ze te veranderen), begin je de kracht en wijsheid op alle punten van het emotionele spectrum te begrijpen.
Vanuit die plaats van acceptatie (en zelfs viering) van je emotionele toestand, zul je van nature van anderen krijgen wat jouw emotionele toestand aanvult, gewoon door je natuurlijke vermogen om mensen uit te dagen met je woorden en communicatie.
Dit nodigt anderen uit om nieuwe emotionele diepten in zichzelf te verkennen en meer acceptatie van hun eigen emoties te vinden. De sleutel tot dit Kanaal is het vinden van waardering voor alle emoties die je ervaart en het leren kennen van hun unieke krachten (in plaats van altijd te proberen “minder-dan-wenselijke” emoties te veranderen of te verbergen).

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Individueel
Dit Kanaal komt het best tot zijn recht als je het gebruikt om te leven op een manier die voor jou waarachtig voelt, wat anderen om je heen in staat zal stellen te transformeren en in overeenstemming met zichzelf te leven.

Circuit: Weten
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om jezelf op nieuwe manieren uit te drukken, wat typisch nieuwe ideeën introduceert in het collectief/de gemeenschap.

KANAAL 22-12 Kanaal van Openheid – EMOTIES UITDRUKKEN

Poort samenstelling
Poort 22 – Charme (Zonnevlechtcentrum)
Je bent van nature charmant voor anderen – vooral als je jezelf toestaat om je natuurlijke charme uit te stralen (in plaats van te proberen die te forceren of je terug te trekken in asociaal gedrag).

Poort 12 – Versterkte communicatie (Keelcentrum)
Je hebt een unieke manier om je uit te drukken en je woorden hebben een echo effect op anderen. Hierdoor kun je een boodschap echt overbrengen aan anderen.

Kanaal 22-12 Samenvatting
Je bent bestemd om je emoties uit te drukken met je natuurlijke charme, zodat je je gehoord voelt en anderen kunnen leren hoe ze hun emoties dieper kunnen voelen en respecteren.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Je weet hoe je de aandacht van mensen moet trekken en op een dusdanige manier moet communiceren dat je anderen betovert.
Sta jezelf toe om het volledige scala van je emoties aan anderen uit te drukken. Het is jouw vermogen om je emoties te uiten dat jou helpt om je begrepen te voelen en anderen helpt om nieuwe diepten van leven in zichzelf te ervaren.
Wees alleen sociaal als je daar zin in hebt (dan ben je op je charmantst en communicatiefst). Anders kun je er een hekel aan krijgen om bij anderen te zijn en je natuurlijke uitstraling wegstoppen.
Wees niet bang om je te onderscheiden van de massa. Dit Kanaal houdt zich niet bezig met verbinding met anderen, maar meer met zich gehoord voelen door anderen.

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Individueel
Dit Kanaal komt het best tot zijn recht als je het gebruikt om te leven op een manier die voor jou waarachtig voelt, wat anderen om je heen in staat zal stellen te transformeren en in overeenstemming met zichzelf te leven.

Circuit: Weten
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om jezelf op nieuwe manieren uit te drukken, wat typisch nieuwe ideeën introduceert in het collectief/de gemeenschap.

KANAAL 38-28 – Kanaal van Strijd – UITDAGING OVERWINNEN

Poort samenstelling
Poort 38 – Betekenis vinden door uitdaging (Wortelcentrum)
Je kunt gemakkelijk uitdagingen weerstaan en zelfs goed presteren door te vechten voor dingen die je een gevoel van betekenis in het leven geven.

Poort 28 – Timing (Miltcentrum)
Je bent van nature in staat om de juiste timing voor dingen aan te voelen (de tijd om te handelen, de tijd om te wachten, de tijd om op te schieten, de tijd om te vertragen, enz.) Wanneer je deze intuïtieve leiding volgt, lopen de dingen naadloos voor jou.

Kanaal 38-28 Samenvatting
Je vindt extreme voldoening in het leven door je intuïtie toe te staan om je te leiden bij het aangaan van uitdagingen die je op de proef stellen en je helpen om meer van je authentieke zelf te worden.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Je bent voortdurend op zoek naar dingen die zin geven aan het leven en staat op of vecht voor die dingen. Je houdt ervan om jezelf te pushen, dingen op jouw manier te doen en anderen te laten zien wat mogelijk is.
Je gaat tegen de kansen of wat anderen denken dat mogelijk is in om je leven te leiden op een manier die trouw is aan jou en je een gevoel geeft van een groter doel of vervulling.
Door te zoeken naar betekenis en te weten wanneer de tijd rijp is om voor die dingen te vechten of de uitdagingen aan te gaan die ze meebrengen, help je anderen beseffen dat er meer is in het leven.
Het is belangrijk om op het moment zelf naar je intuïtie te luisteren om te bepalen welke uitdagingen voor jou geschikt zijn om aan te gaan of voor op te komen (zodat je niet onnodig hoeft te worstelen of een zware strijd voert die niet de voldoening oplevert die je zoekt).

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Individueel
Dit Kanaal komt het best tot zijn recht als je het gebruikt om te leven op een manier die voor jou waarachtig voelt, wat anderen om je heen in staat zal stellen te transformeren en in overeenstemming met zichzelf te leven.

Circuit: Weten
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om jezelf op nieuwe manieren uit te drukken, wat typisch nieuwe ideeën introduceert in het collectief/de gemeenschap.

KANAAL 57-20 Kanaal van Hersengolven – INTUÏTIEVE STROOM

Poort samenstelling
Poort 57 – Intuïtief filter (Miltcentrum)
Je hebt een sterke intuïtie die in het huidige moment leeft en voortdurend filtert wat niet nuttig voor je is in de toekomst. Door te volgen wat voor jou goed klinkt, word je voortdurend naar je verlangens geleid.

Poort 20 – Uitdrukking in het moment (Keelcentrum)
Je bent bedoeld om je in het moment uit te drukken (met weinig bewuste filtering of zelfbewerking). Door dit te doen kun je intuïtief zeggen wat er gezegd moet worden.

Kanaal 57-20 Samenvatting
Je bent ontworpen om onmiddellijk te weten wat goed voor je is, ernaar te handelen en de wijsheid ervan met anderen te delen – allemaal zonder te veel na te denken of te analyseren – zodat je gemakkelijk door het leven glijdt en anderen met je meeneemt.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Dit Kanaal gaat helemaal over luisteren naar je intuïtie in het moment en uitdrukken wat het tegen je zegt.
Je weet intuïtief en onmiddellijk wat juist, gezond of waar is voor jou op dat moment. Je kunt niet uitleggen hoe je dat weet en je hoeft geen tijd te besteden aan het analyseren van die intuïtieve leiding.
Als je handelt naar die intuïtieve leiding in het moment, blijf je veilig en vitaal. Deel wat je intuïtie je op dat moment vertelt zonder jezelf te corrigeren. Vaak is de leiding die je krijgt gunstig voor anderen om je heen. En op zijn minst zal het uitspreken van het vertrouwen dat je in je intuïtie hebt, anderen helpen om vertrouwen te hebben in hun eigen innerlijke leiding.
Om de kracht van dit Kanaal te benutten, moet je gegrond zijn in het huidige moment. Vanuit die ruimte kun je gemakkelijk afstemmen op wat er gezegd moet worden – zowel voor jezelf als voor anderen.

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Individueel
Dit Kanaal komt het best tot zijn recht als je het gebruikt om te leven op een manier die voor jou waarachtig voelt, wat anderen om je heen in staat zal stellen te transformeren en in overeenstemming met zichzelf te leven.

Circuit: Weten
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om jezelf op nieuwe manieren uit te drukken, wat typisch nieuwe ideeën introduceert in het collectief/de gemeenschap.

Kanalen van het centrering circuit

Human Design België

Er zijn 2 Kanalen in het centrering circuit:

34-10

51-25

Als we deze Kanalen overlopen, bedenk dan dat de Kanalen van het Centrering-circuit gaan over het gedrag van het individu en hoe het anderen om hen heen in staat stelt meer zelfliefde te koesteren en trouw te zijn aan hun eigen uniciteit.
Uiteindelijk zijn deze Kanalen het meest doeltreffend wanneer ze gebruikt worden om jezelf te helpen meer te leunen op een gevoel van zelfliefde voor wie je bent als individu, wat vervolgens anderen om je heen inspireert om dieper van zichzelf te houden.

KANAAL 34-10 Kanaal van Verkenning – SUPERKRACHTIGE ZELFLIEFDE

Poort samenstelling
Poort 34 – Onafhankelijke kracht (Sacraal Centrum)
Je bent gezegend met verbazingwekkende kracht. Als je doet waar je van houdt, stelt je pure energie je in staat om in je eentje iets te bereiken en te slagen.

Poort 10 – Liefde voor het leven (G-Centrum)
Je bent bedoeld om anderen te helpen om toegang te krijgen tot een diepe tevredenheid en liefde voor het leven – en de manier waarop je dat doet is door te leren verliefd te worden op jezelf en je eigen leven.

Kanaal 34-10 Samenvatting
Je bent hier om het liefhebben en vertrouwen in jezelf (vooral je Sacrale reactie) onder de knie te krijgen. Dit maakt je tot een lichtend voorbeeld en inspiratie voor anderen, wat hen helpt om hun eigen gevoel van zelfliefde te ontdekken.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Je bent geprogrammeerd om een diep gevoel van liefde voor jezelf te vinden, gewoon door te volgen wat je opwindt of interesseert.
Hoe meer je je eigen overtuigingen volgt, hoe meer je nieuwe niveaus van zelfliefde vindt.
En hoe meer je toegang krijgt tot diepere zelfliefde, hoe meer je vertrouwt op je eigen overtuigingen/interesses. Het is een prachtige, zelfversterkende cirkel.
Deze zelfliefde is zo krachtig dat ze van jou afstraalt en anderen aanmoedigt om diepere niveaus van aanvaarding en liefde voor zichzelf te vinden.

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Individueel
Dit Kanaal komt het best tot zijn recht als je het gebruikt om te leven op een manier die voor jou waarachtig voelt, wat anderen om je heen in staat zal stellen te transformeren en in overeenstemming met zichzelf te leven.

Circuit: Centrering
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om jezelf te helpen meer te steunen op een gevoel van zelfliefde voor wie je bent als individu, wat vervolgens anderen om je heen inspireert om meer van zichzelf te houden.

KANAAL 51-25 Kanaal van Initiatie – EEUWIGDURENDE EN ONBEVREESDE GROEI

Poort samenstelling
Poort 51 – Schokkende Impact (Hartcentrum)
Je houdt ervan om anderen te beïnvloeden en bent gedreven om dat te doen door je gaven te delen op een manier die mensen schokt (op een positieve manier) zodat ze diepgaande veranderingen in hun leven gaan aanbrengen.

Poort 25 – Kinderlijke Verwondering (G-Centrum)
Je hebt voortdurend ontzag voor – en liefde voor – het leven. Deze kinderlijke verwondering levert je grote wijsheid op die je elders niet kunt leren.

Kanaal 51-25 Samenvatting
Je bent gemaakt om in het onbekende te springen, na te jagen wat je wilt en jezelf te verrassen door hoeveel je kunt bereiken. Deze cyclus creëert een diepere liefde voor het leven in jezelf en drijft je eigen evolutie vooruit.

Gedetailleerde Kanaalbeschrijving
Je vermogen om de wereld te zien door de lens van constante verwondering stelt je in staat om jezelf (en anderen) onbevreesd nieuwe wegen in te slaan.
Je bent bereid te doen wat je wilt, zonder je zorgen te maken over de gevolgen of over wat anderen denken of willen. En onderweg verras je jezelf (en anderen) vaak tot nieuwe niveaus van bewustzijn.
Deze voortdurende cyclus van jezelf pushen, onbevreesd je doelen najagen en zien wat je kunt bereiken, voedt je ontzag voor het leven. En dat voedt weer je verlangen om jezelf te blijven pushen. Dit momentum houdt je in ontwikkeling en stimuleert anderen om je heen om zelf ook te blijven groeien.

Circuit Opmerkingen
Circuitgroep: Individueel
Dit Kanaal komt het best tot zijn recht als je het gebruikt om te leven op een manier die voor jou waarachtig voelt, wat anderen om je heen in staat zal stellen te transformeren en in overeenstemming met zichzelf te leven.

Circuit: Centrering
Dit Kanaal is het meest doeltreffend wanneer het gebruikt wordt om jezelf te helpen meer te steunen op een gevoel van zelfliefde voor wie je bent als individu, wat vervolgens anderen om je heen inspireert om meer van zichzelf te houden.