6.04 – Tribale Circuit

Tribale of Gemeenschap Circuit

Human Design België

Thema van de groep: Ondersteuning van mensen in je omgeving

Omvat:

  • Het ego circuit (zwart)
  • Het verdedigend circuit (rood)

NOTA: In dit geval zijn de kleuren van de Kanalen louter ter indicatie van de 2 afzonderlijke circuits en ze hebben dus geen betekenis (zoals bewust of onbewust).

Bij het tribale/gemeenschap Circuit gaat het erom de mensen in hun gemeenschap (vrienden, familie, lokale gemeenschap, enz.) te helpen overleven en zich te ontwikkelen door hen daarbij te ondersteunen.
Dit is anders dan de collectieve circuitgroep die zich meer bezighoudt met het welzijn van de mensheid als geheel.
Mensen met gedefinieerde Kanalen die tot deze circuitgroep behoren, zijn van nature gericht op ondersteuning van hun gemeenschap rond middelen/materiële goederen en spiritualiteit.
Deze mensen hebben een sterk gevoel van loyaliteit aan hun gemeenschap. Zij zijn zeer bereid om deals te sluiten of afspraken te maken die de gemeenschap ten goede komen en ervoor zorgen dat iedereen op een eerlijke manier zijn steentje bijdraagt.
Wanneer mensen met Kanalen uit deze circuitgroep zich niet langer richten op vermeende “bedreigingen” van anderen buiten de gemeenschap, maar op het verbeteren van hun eigen gemeenschap, helpen zij hun gemeenschap bloeien.
Deze mensen zijn er om leiding te geven aan hun gemeenschapsleden, zodat hun gemeenschap fysiek en spiritueel kan floreren.

Ego circuit (gemeenschap circuitgroep)

Human Design België

Bestaat uit de volgende Kanalen:

54-32

44-26

19-49

37-40

21-45

Bij het ego circuit gaat het om het creëren van harmonieuze relaties binnen hun gemeenschap en het bevorderen van wederzijds nuttig teamwerk of overeenkomsten.
Op de Bodygraph omringt (beschermt) het ego circuit het verdedigend circuit, dat draait om het voeden van het leven. Zonder de Kanalen in het ego circuit zou het doel van het verdedigend circuit om het leven op de planeet voort te zetten exponentieel kwetsbaarder zijn.
Mensen met Kanalen in dit circuit streven of worstelen vaak om een evenwicht te vinden tussen werken of het niet hebben van voldoende middelen, met name geld en voedsel.
Zij werken graag samen met anderen en floreren bij een sterk gevoel van gemeenschap/acceptatie/familie.

Verdedigend circuit (gemeenschap circuitgroep)

Human Design België

Bestaat uit de volgende Kanalen:

59-6

27-50

Het verdedigend circuit draait om het behoud en de voortzetting van het leven op aarde.
Dit circuit regelt ook seksualiteit en voortplanting (voortzetting van het leven).
Mensen met gedefinieerde Kanalen die tot dit circuit behoren, zijn begaafd met een vermogen om het leven binnen hun gemeenschap te voeden en te beschermen. Dit omvat zowel menselijk leven als ander dierlijk/plantaardig leven.
Deze mensen worden gedreven om het leven dat zij creëren of waarvoor zij anderzijds verantwoordelijk zijn, te koesteren en te beschermen.