5.09 – Poorten van het Milt Centrum

Human Design België

Het Milt Centrum vertegenwoordigt instinct, intuïtie, angst en immuunsysteem.

Het is ook het oudste en meest primaire bewustzijns Centrum. Het helpt ons om af te stemmen op ons lichaamsbewustzijn om te onderscheiden wat goed voor ons is en wat niet. Dit is lichaamsbewustzijn.

Alle bewustzijn begint met een angstfrequentie. In het geval van de Milt zijn er 7 primaire angsten. Men gelooft dat Miltangsten alleen weggenomen kunnen worden door actie te ondernemen.

Ongeveer 55% van de bevolking heeft een gedefinieerd Milt Centrum, een constante verbinding met wat voor hen veilig is of niet. Ze definiëren anderen met hun gevoel van veiligheid en zekerheid en zenden zelfs hun angsten uit.

Terwijl naar schatting 45% van de bevolking ongedefinieerd of volledig open is. De instincten, angsten en intuïtie van degenen met een gedefinieerd Milt Centrum worden opgenomen en versterkt.

Er komen 7 poorten uit het Milt Centrum: 18, 28, 32, 44, 48, 50, 57.
Als we deze Poorten doorlopen, bedenk dan dat het Milt Centrum een bewustzijns Centrum is. Het regelt angsten, instincten, intuïtie en overleving.
Het is het oudste Centrum in de Human Design Chart en is meestal stil en kan worden overstemd door andere Centra en door het angstige ego.
De Milt geeft in-het-moment begeleiding die bedoeld is om je veilig, gezond en in de richting van je wensen te brengen.
De Poorten die uit het Milt Centrum komen, worden vaak “de angstpoorten” genoemd. Persoonlijk vind ik dat dogmatisch en misleidend, waardoor ons vermogen om te zien hoe krachtig en nuttig deze Poorten zijn, wordt vertroebeld.
Angst is niet exclusief voor het Miltcentrum. En de Poorten van het Milt Centrum maken je niet angstig als ze geactiveerd worden, ze geven je juist veel wijsheid en leiding, maar het is vaak ons ego dat die intuïtieve leiding verandert in angst.
Houd het thema van overleving/instinctief bewustzijn in gedachten als je elk van deze Poorten verkent.

Poort 18: Correctie – Innerlijke groei en kracht

I’Ching betekenis: Werken aan wat verknoeid is

Samenvatting
Je voelt je vaak geroepen om vraagtekens te zetten bij de manier waarop dingen zijn en bij de regels die door gezagsdragers/instellingen worden opgelegd. Dit kan je leiden naar een pad van krachtige innerlijke groei en zelfontplooiing.

Gedetailleerde beschrijving
Je voelt je vaak aangetrokken tot innerlijk werk waarmee je oude conditioneringen van anderen kunt helen.
Deze conditionering zit vaak diep en komt van bronnen die in een of ander opzicht als autoriteiten worden gezien (ouders, mensen in machtsposities, enz.).
Als je je natuurlijke verlangen volgt om autoriteit in twijfel te trekken, kun je uiteindelijk je eigen innerlijke gevoel van zelfverwezenlijking vinden.
Als je dat doet, kun je anderen helpen om collectieve normen in twijfel te trekken die klaar zijn om veranderd te worden, zodat zij hun eigen weg vooruit kunnen vinden.

Poort 28: Spelspeler – Timing

I’Ching betekenis: Overwicht van het grote

Samenvatting
Je bent van nature in staat om de juiste timing voor dingen aan te voelen: de tijd om te handelen, de tijd om te wachten, de tijd om op te schieten, de tijd om af te remmen, enz. Als je deze intuïtieve leiding volgt, verlopen de dingen probleemloos voor jou.

Gedetailleerde beschrijving
Met deze Poort voel je zowel de lengte als de kortheid van het leven. Dit zet je aan om je leven tot het uiterste te willen vullen voordat de tijd om is.
Met deze Poort ben je van nature in staat de timing van alle dingen in je leven aan te voelen, niet alleen de vluchtigheid van het leven zelf.
Deze Poort geeft je het vermogen om aan te voelen wat voor jou op elk moment goed en fout is qua timing.
Daardoor kun je meer risico’s nemen dan anderen, omdat je van nature aanvoelt dat de tijd er rijp voor is.
Deze risico’s lonen vaak enorm wanneer ze worden uitgevoerd in overeenstemming met je design.

Poort 32: Continuïteit – Voorspelling voor succes

I’Ching betekenis: Tijdsduur

Samenvatting
Je hebt een natuurlijk vermogen om aan te voelen of iets gaat lukken of mislukken en kunt anderen daarover adviseren.

Gedetailleerde beschrijving
Deze Poort geeft je het vermogen om aan te voelen of iets zal slagen of niet.
Je voelt intuïtief aan waar iets naartoe gaat. Dit kan van toepassing zijn op relaties, zakelijke ondernemingen, functies, creatieve ideeën, enz.
Deze gave en je bereidheid om de begeleiding die je erdoor krijgt te delen, maken je tot een waardevolle aanwinst voor elk project of onderneming.

Poort 44: Waakzaamheid – Patronen

I’Ching betekenis: Ontmoeting

Samenvatting
Je bent gemakkelijk in staat om patronen uit het verleden te herkennen, wat jou helpt bij het nemen van beslissingen voor de toekomst, zodat jij en anderen om je heen een ander, wenselijker resultaat kunnen krijgen.

Gedetailleerde beschrijving
Je hebt een aangeboren vermogen om aan te voelen wanneer het verleden zich herhaalt.
Dat kan zijn in relaties, in het gedrag van anderen, in zaken, in de wereld in het algemeen en in vrijwel elke bedrijfstak of sector.
Je bent goed in staat om de mensen om je heen te wijzen op de lessen die we uit het verleden kunnen leren en hoe we die lessen kunnen gebruiken om naar een meer wenselijke toekomst te gaan.

Poort 48: Diepgang – Innerlijke diepte

I’Ching betekenis: De bron

Samenvatting
Je hebt een uitzonderlijke diepgang van kennis en inzicht rond het leven. Vanuit deze diepgang breng je oplossingen, suggesties en concepten voort die zowel verfrissend als voedend zijn voor anderen.

Gedetailleerde beschrijving
Je hebt een aangeboren kwaliteit van diepgang. Je duikt graag diep in verschillende onderwerpen, maar je diepte van inzicht en wijsheid gaat vaak nog dieper dan je zelf beseft.
Wanneer je deze diepgang (of je geniale zone) met anderen deelt, zul je merken dat het anderen net zo verfrist als jou en dat het een enorme invloed kan hebben op het leven van anderen.
Vanwege deze diepte, ben je in staat om te voelen wanneer anderen uit hun gebied van expertise zijn, ook al houden ze de schijn op.

Poort 50: Waardes – Verbetering voor anderen

I’Ching betekenis: De ketel

Samenvatting
Je weet intuïtief wat moreel juist is voor de samenleving om je heen. Daardoor kun je gemakkelijk het welzijn van anderen verbeteren.

Gedetailleerde beschrijving
Je voelt gemakkelijk aan wat wel of niet juist is (meestal in morele zin) voor de mensen om je heen.
Je voelt aan of familiale of maatschappelijke normen moeten veranderen of worden versterkt voor het welzijn van de mensen om je heen.
Je vindt het belangrijk om je inzicht te delen en anderen te inspireren tot actie om je gemeenschap te helpen als dat nodig is.

Poort 57: Intuïtief inzicht – Intuïtieve filter

I’Ching betekenis: De zachte

Samenvatting
Je hebt een sterke intuïtie die in het huidige moment leeft en voortdurend filtert wat je in de toekomst niet zal vooruithelpen. Door te volgen wat je goed in de oren klinkt, word je voortdurend naar je verlangens geleid.

Gedetailleerde beschrijving
Je hebt wat anderen “selectief gehoor” noemen: je hoort wat je wilt horen en negeert de rest. Dit geldt voor het eigenlijke gehoor, maar ook voor alle verschillende manieren waarop je dingen waarneemt/ opmerkt/herinnert.
Maar uiteindelijk is dit “selectieve gehoor” eigenlijk je intuïtie die jou leidt om alleen te horen wat je nodig hebt om vooruit te komen naar wat je verlangt, terwijl je alles wat je niet helpt of van pas komt wegstemt.
Hoe meer je vertrouwt op wat voor jou op dat moment goed voelt en wat niet goed voelt, hoe meer dingen moeiteloos zullen lukken als je verder gaat.