4.01 – Introductie

De Autoriteit in Human Design geeft aan vanuit welk Centrum jij keuzes maakt en op welke manier je dit het beste kan doen.

In plaats van te vertrouwen op pro/con lijsten, advies in te winnen van anderen, of iemand anders te laten vertellen wat je moet doen, kun je jezelf kracht geven door je eigen Autoriteit aan te spreken.

De Autoriteit wordt altijd bepaald aan de hand van een gedefinieerd Centrum.

Besluitvorming… Hoe weet je zeker dat dit goed of fout is voor mij? Hoe vaak heb je niet getwijfeld tussen dit en dat, terwijl je zo graag de weg wilde weten? Zo’n mentale stress, dat we dikwijls kiezen voor het advies van een vriend, alleen maar om onze geest te bevrijden van die stressvolle besluiteloosheid.

Ieder mens is een hoog geëvolueerd en complex energetisch veld, gelaagd in meerdere lagen. Helaas heeft niemand ons de handleiding gegeven toen we geboren werden… Dat is niet de schuld van onze ouders en voorvaderen, want ook zij hebben die niet gekregen! Hoe kunnen mensen met vliegtuigen vliegen zonder alles over hun vliegtuig te weten? Tenzij je je vliegbrevet haalt; dat wil zeggen, je leert over je eigen voertuig en de middelen die het al heeft.

Human Design vertelt je dat je niemand nodig hebt om je de weg te wijzen; je voertuig is volledig uitgerust met de fijne GPS om je de juiste weg te wijzen, zodat je op het juiste moment op de juiste plaats bent. Deze fijne GPS die al in jou zit heet “Innerlijke Autoriteit”. Deze is verantwoordelijk voor het oriënteren van je voertuig in de unieke geometrie volgens het doel dat het leven ervoor heeft gekozen.

Vijf Centra (Zonnevlecht, Sacraal, Milt, Hart en G) leiden jouw besluitvormingsproces. Voorwaarde is dat ze gedefinieerd zijn – gekleurd op je Human Design Chart.

Zodra één – of meer – van deze Centra geactiveerd zijn, ben je zelfvoorzienend in je besluitvormingsproces. Niemand anders dan je Innerlijke Autoriteit weet het beste wat voor jou goed of slecht, waar of onwaar, gezond of ongezond is. Accepteren om erop te vertrouwen is je individuele macht terugnemen om je unieke pad te volgen!

Ondanks het feit dat ons sinds we kleine kinderen waren verteld werd om “dingen te overdenken” of “je hersenen te gebruiken”, is ons denkcentrum eigenlijk niet waar beslissingen worden genomen. Het kan zijn waar beslissingen worden BEVESTIGD, maar als je je Design leeft, komt de werkelijke JA of NEE impuls van je Autoriteit.

Sommige mensen hebben bijvoorbeeld geen gedefinieerd Milt Centrum, dus hun gevoel volgen is voor hen niet het beste advies. Zij zijn misschien logischer. Iedereen heeft intuïtie, maar we hebben er allemaal een andere toegang toe en dat is waar Human Design om de hoek komt kijken om uit te leggen wat voor jou de beste manier is om beslissingen te nemen.

De volgorde van de Autoriteiten is bepalend ingeval je meerdere Centra gedefinieerd (ingekleurd) hebt.  Emotionele Zonnevlecht is steeds de sterkste Autoriteit.

 • Je Autoriteit is dikwijls het tweede wat je leert over je Human Design.
 • Je Autoriteit is je innerlijke leidraad.
 • Uiteindelijk vertelt jouw Autoriteit je hoe je afgestemde beslissingen in je leven moet nemen.
 • Autoriteit wordt bepaald door de combinatie van gedefinieerde energiecentra die je in je Chart hebt.

De 7 Autoriteiten

 • Emotioneel
 • Sacraal
 • Milt
 • Hart (Ego)
 • G-Centrum (Zelf-Projectie)
 • Mentaal (geen innerlijke Autoriteit)
 • Maan (geen innerlijke Autoriteit)
 • Geen enkele Autoriteit is beter of slechter dan een andere.
  90% van wat er nodig is om je Design te leven is het beheersen van je Type (waaronder je Strategie) en je Autoriteit.
 • Het beheersen van je Type (en vooral je Autoriteit) vereist dat je volledig vertrouwt op jezelf en je innerlijke leiding. Dit kan moeilijk zijn omdat de meesten van ons geleerd is om alleen op logica of hard werken te vertrouwen.
 • Om het vertrouwen in je Autoriteit op te bouwen, begin je met kleine beslissingen (wat te eten, wat te dragen, waar te gaan winkelen, etc.), en daarna steeds grotere beslissingen. Ga regelmatig na hoe het ging toen je je Autoriteit vertrouwde en hoe het ging toen je je Autoriteit niet vertrouwde. Wees mild voor jezelf. Dit proces vergt tijd omdat je een leven lang geen vertrouwen hebt gehad in je Autoriteit.
 • Het is mogelijk om secundaire Autoriteiten te hebben (meerdere soorten innerlijke leiding). Je kunt alle Autoriteiten in je Chart gebruiken, maar alle beslissingen moeten uiteindelijk worden goedgekeurd door je primaire Autoriteit.

Hiërarchie van Autoriteiten

Je primaire Autoriteit komt voort uit de combinatie van gedefinieerde/ongedefinieerde energiecentra die je hebt uit de onderstaande lijst (dit is meteen ook de hiërarchie van Autoriteiten).

 • Emotionele Autoriteit
  Gedefinieerde zonnevlecht
 • Sacrale Autoriteit
  Geen gedefinieerde Zonnevlecht
  Gedefinieerd Sacraal
 • Milt Autoriteit
  Geen gedefinieerde Zonnevlecht en    Sacraal
  Gedefinieerde Milt
 • Hart Autoriteit
  Geen gedefinieerde Zonnevlecht, Sacraal en Milt
  Gedefinieerd Hart
 • G Centrum Autoriteit
  Geen gedefinieerde Zonnevlecht, Sacraal, Milt en Hart
  Gedefinieerd G Centrum
 • Mentale autoriteit
  Geen gedefinieerde Zonnevlecht, Milt, Hart en G Centrum (niets gedefinieerd onder het Keel Centrum).
  Tenminste 2 (of alle 3) van de Keel, Ajna en Hoofd Centrum gedefinieerd.
 • Maan autoriteit
  Geen gedefinieerde energiecentra in de kaart (alleen Reflectors).

Secundaire Autoriteit

Het is mogelijk om een secundaire Autoriteit of zelfs meerdere secundaire Autoriteiten te hebben.
Bijvoorbeeld: Als je een gedefinieerde Zonnevlecht hebt, is je primaire Autoriteit je Emotionele Autoriteit. Als je naast je Zonnevlecht ook een gedefinieerde Milt hebt, heb je een secundaire Milt Autoriteit.

Mogelijke Secundaire Authoriteiten (indien Centrum gedefinieerd is)

 • Sacrale Autoriteit
 • Milt Autoriteit
 • Hart Autoriteit
 • G Centrum Autoriteit
 • Mentale Autoriteit

Nota: Emotionele Autoriteit kan nooit secundaire Autoriteit zijn, omdat deze de hoogste Autoriteit is.

Hoe secundaire autoriteiten gebruiken?

Het hebben van meerdere Autoriteiten betekent dat je meerdere soorten interne begeleiding hebt.
Je kunt vertrouwen op alle Autoriteiten die je in je Chart hebt.
Je primaire Autoriteit moet echter degene zijn die over alles de uiteindelijke beslissing neemt.

Opmerking voor Emotionele Autoriteiten: gebruik voor grote beslissingen jouw Emotionele Autoriteit om te bepalen wanneer het juiste moment is om een beslissing te nemen (wanneer je emotioneel neutraal bent). Als de tijd rijp is, gebruik dan je secundaire Autoriteit om de beslissing te nemen. Voor kleine dagelijkse beslissingen gebruik je je secundaire Autoriteit.

Voorbeelden

Human Design Analist
Human Design Analist
Human Design Analist
Human Design Analist

Wat we behandelen voor elke Autoriteit

 • Algemene samenvatting van elke Autoriteit en hoe deze werkt.
 • Tips om de verbinding met elke Autoriteit te versterken.
 • We bespreken ook de hiërarchie van Autoriteiten, zodat je gemakkelijk secundaire Autoriteiten in een Chart kunt herkennen.