13.01 – Dating en Connectie Chart

Dating, compatibiliteit en je Human Design Profiel

Of je nu single bent of samenwoont, het kan nuttig zijn om te weten hoe jij in relaties functioneert en hoe je partner – of potentiële partner – functioneert en of dit een ideale liefdesverbinding is. Gebaseerd op je Human Design natuurlijk!

Iemand zien leven in overeenstemming met zijn Design is een waar genot voor het oog. Maar zelfs als iemand zijn eigen natuur kan overwinnen, betekent dat niet altijd dat hij in staat zal zijn dezelfde harmonieuze relatie op te bouwen. Natuurlijk moet je altijd bij jezelf beginnen. Maar als je te veel stilstaat bij de andere persoon, kun je de kenmerken missen van degene met wie je een gezin wilt opbouwen. Het is dus belangrijk om niet alleen je eigen aard te respecteren, maar ook rekening te houden met de kenmerken en “chips” van je partner. Alleen op die manier zal de relatie floreren en zal geen van de partners zich benadeeld voelen.

Als we het in Human Design over relaties hebben, is het eerste waar men altijd aan denkt de interactie tussen mensen van verschillende Types. Maar Type is niet het enige waar we op moeten letten. Er zijn veel andere kleine en minder kleine nuances die, opgeteld, ruzies en conflicten kunnen veroorzaken, of de relatie juist een heel nieuw niveau kunnen laten bereiken. Iedereen is bekend met het idee dat we meer houden van niet eens de meest opvallende kenmerken van de persoon, maar juist van zijn kleine “gebreken” en “onvolkomenheden”, die een persoon zijn uniekheid geven.

Als het gaat om de onderliggende, verborgen kenmerken van de persoonlijkheid, zijn we zelden in staat om echt te begrijpen wat er omgaat in de ziel van zelfs de meest intieme persoon. Maar zelfs als we iets niet begrijpen van het gedrag van de persoon met wie we een relatie hebben, moeten we toch hun ziel respecteren en alle manieren waarop die zich manifesteert. Zelfs als we ze misschien niet sympathiek vinden.

Om het potentieel van een relatie ten volle te kunnen realiseren, zijn er een paar eenvoudige richtlijnen. Maar, let wel, eenvoudig vanuit theoretisch oogpunt. In de praktijk besteden mensen maar zelden aandacht aan zulke schijnbaar voor de hand liggende dingen.

Meestal zijn de oorzaken van conflicten tussen mensen het onbewust volgen van de strategieën van het Niet-Zelf, gebaseerd op welke Centra ongedefinieerd zijn in hun Bodygraphs. Bovendien heeft ieder van ons een bepaald “beeld” van wat wij denken dat een ideale partner zou moeten zijn. Zonder erbij na te denken, vergelijken we voortdurend de huidige partner met de denkbeeldige en vaak heeft de eerste altijd een verliezende positie. Je moet je dus altijd bewust inspannen en niet proberen de persoon van wie je houdt te “laten passen” onder een of ander denkbeeldig ideaal. Idealen bestaan niet en pogingen om ze te bereiken, niet door jezelf, maar door iemand anders er een te laten worden, blijken meestal een mislukking. En je moet altijd onthouden dat zelfs als je een perfecte man hebt gevonden, het niet zo is dat je in zijn ogen hetzelfde zult zijn.

Ook moet je begrijpen en accepteren dat, hoe goed de relatie ook is, er nog steeds misverstanden en onbegrip kunnen zijn. En in feite, als we er niet emotioneel bij betrokken raken, bieden dergelijke conflicten veel ruimte voor zelfonderzoek. Als iets ons irriteert, ligt de oorzaak meestal niet in de actie van de partner, maar in onze houding tegenover hem. In momenten van ruzie moet je dus altijd in jezelf kijken en proberen te begrijpen wat het in JOU is dat de negatieve beoordeling van de partner heeft veroorzaakt. Iedereen heeft immers recht op vrijheid van meningsuiting, op zijn eigen doelen, verlangens en dromen. En je moet leren om niet alleen jezelf te laten zijn wat je wilt, maar ook je partner hetzelfde recht te geven.

Veel mensen zoeken een relatie niet zozeer om iets nieuws te creëren met hun partner, maar om enkele “gaten” in hun eigen ziel te dichten. Gebrek aan liefde in de kindertijd, complexen, dorst naar erkenning – er zijn zoveel negatieve redenen op grond waarvan mensen een relatie aangaan. Maar meestal komt het erop neer dat iemand de schuld en verantwoordelijkheid voor de tekortkomingen van zijn eigen ziel afschuift op zijn partner en hem zo begint te manipuleren. Dit is de reden waarom het beter is een relatie pas op te bouwen nadat hard is gewerkt aan je eigen Design.

Er is geen contra-indicatie voor het aangaan van een relatie, zowel voor mensen met hetzelfde Type als voor mensen van verschillend Type. Het hangt er in de eerste plaats van af hoe men zichzelf ziet. Als je jezelf toestaat je te manifesteren in overeenstemming met je eigen natuur, zal het niet moeilijk zijn je partner hetzelfde te laten doen. Je moet je innerlijke Autoriteit respecteren, je Strategie volgen en je partner respecteren door je verschillen te begrijpen en te accepteren.

Niet-energie Types in een relatie

Stel dat het lot mensen samenbracht die tot niet-energetische Types behoren. Bijvoorbeeld twee Projectors. Of Projector en Reflector. Waar kan zo’n koppel dan energie vandaan halen? Hoe kun je voelen dat het leven in volle gang is? En vooral: is het mogelijk? In principe, als twee niet-energetische Types een relatie hebben, is er geen constante circulatie van energie in hun verbintenis. Dit betekent dat het op een gegeven moment kan gebeuren dat een van de partners deze energie aan de kant gaat zoeken. De tweede vindt dat misschien niet leuk. Er komt ruzie, een misverstand. Of er kan een andere situatie ontstaan. De twee niet-energetische Types raken geobsedeerd door elkaar. De een zal tevergeefs wachten op een energetische terugkeer van de ander. Als gevolg daarvan zullen beiden zich vervelen. De relatie zal zich op geen enkele manier ontwikkelen en geleidelijk een kritiek punt bereiken.

Hoe kan men zich in deze situatie handhaven? Is het mogelijk om de crisis te vermijden? Zeker.

Wanneer twee Types, die niet over hun eigen interne energie beschikken, een relatie aangaan, zijn zij zich in de regel niet bewust van het mechanisme van de interactie met elkaar. Aanvankelijk verwachten zij van de relatie een constante vakantie en een fontein van heldere emoties. En enige tijd blijven ze zelfs in absolute gelukzaligheid. En pas jaren later kunnen ze erg teleurgesteld raken in elkaar, omdat de energie van de interactie tussen hen meestal in het rood zal staan en de relatie zelf zich niet zo helder en rijk zal ontwikkelen als bijvoorbeeld bij twee Generators.

Twee niet-energetische Types die een liefdesrelatie zijn aangegaan, zullen naar andere koppels kijken en zich afvragen: hoe doen zij alles en waarom zijn zij altijd zo grappig? En het lijkt erop dat ze alle voorwaarden hebben voor een gelukkig leven: wederzijdse gevoelens, een goede baan, een gezellig appartement en de mogelijkheid om samen op vakantie te gaan … En toch ontbreekt er iets. Iets heel belangrijks. Alsof de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven aan hen voorbijgaan.

Het mechanisme is heel eenvoudig. De twee niet-energetische Types hebben vaak geen energie. Elk niet-energetisch Type (of het nu een Projector of een Reflector is) moet voortdurend van buitenaf worden opgeladen, omdat het geen interne energie heeft. In de regel worden andere mensen (energie Types) zo’n aanvulling. Dit betekent dat elke partner actief moet communiceren buiten het koppel. Vrienden zoeken, lid worden van creatieve verenigingen, enz. Ga op zakenreis. Ontmoet familieleden. Organiseer feestjes en bijeenkomsten thuis. Het is zelfs mogelijk om vakanties los van elkaar te plannen.

Het belangrijkste is om aan dergelijke routines te wennen en ze niet als een afwijking van de norm te beschouwen. Aangezien partners elkaar niet energetisch kunnen voeden, betekent dit dat andere mensen hierbij betrokken moeten worden. Hoe meer, hoe beter.

Dit kan het beste werken in een relatie tussen twee Projectors. Stel dat twee Projectors samenwonen. Elk van hen werkt en ontmoet voortdurend verschillende mensen. Als deze andere mensen Generators of Manifestors zijn, zullen de partners zich naast hen nodig kunnen voelen en hen helpen om hun talenten en krachten te ontwikkelen en hun grenzeloze energie te gebruiken. Natuurlijk is dit alles alleen relevant op voorwaarde dat de Projectors hun Strategie volgen en wachten op een uitnodiging.

En om het effect te versterken zouden de Projectors hun successen met elkaar kunnen delen.

Dit patroon is niet alleen van toepassing op het werk, maar ook op andere gebieden van het leven. Als bijvoorbeeld twee niet-energetische Types in een relatie op vakantie gaan, is het beter als zij een paar vrienden meenemen. Zo wordt de vakantie voor hen leuker en actiever dan wanneer ze alleen zouden zijn.

Dus, als jij en je partner allebei niet-energetische types zijn, leef dan een actief leven, communiceer met verschillende mensen, neem een hobby, bedenk nieuwe hobby’s, ga op reis, bouw een carrière op, probeer zo vaak mogelijk uit te gaan. Dit zal jullie beiden in conditie houden. En daar zal jullie relatie alleen maar baat bij hebben!

Compatibiliteit

Maak je voortdurend ruzie met een persoon en kun je niet tot een gemeenschappelijke mening komen? Misschien passen jullie gewoon niet bij elkaar. Op “energetisch” niveau, natuurlijk. In de leer van Human Design is een apart hoofdstuk gewijd aan de analyse van partnerschappen. We nemen de Charts van twee mensen, leggen ze op elkaar, en bekijken hoe de samenstelling van deze Charts zou werken. Deze decodering zal helpen om de gezamenlijke energiemechanismen van de combinatie te berekenen door een voorlopige voorspelling te doen. Maar het belangrijkste hangt af van de persoon zelf. Volgt hij zijn natuur of niet, is hij geïnteresseerd in specifieke relaties of neemt hij ze niet serieus.

Als je met iemand geen gemeenschappelijke taal kunt vinden, dan ligt het probleem waarschijnlijk niet bij jou. In het algemeen is het niet de schuld van de ander dat jullie er niet in slagen tot een gemeenschappelijke mening te komen. In de regel ontstaan moeilijkheden in de relatie van twee mensen tegen de achtergrond van onwetendheid en onbegrip over hun aard en partner. Op het “mechanische” niveau, natuurlijk. En de wens om relaties aan te passen aan de patronen en fantasieën van je geest.

Human Design België | Analist

Hiervoor is de decodering van de connectie Chart nodig om te begrijpen welke dynamiek van interactie zal plaatsvinden, heeft plaatsgevonden of reeds plaatsvindt met deze of gene persoon. Veel vragen kunnen met dit hulpmiddel worden opgelost:

 • Familierelaties
 • Romantische relaties
 • Samenwerking met zakelijke collega’s

Het ontcijferen van de connectie Chart helpt om de redenen voor de tegenstellingen tussen twee mensen te begrijpen, evenals manieren waarop deze tegenstellingen kunnen worden geëlimineerd. Natuurlijk hangt het nut van het ontcijferen van de connectie in de eerste plaats af van de wens om bewustzijn van de mensen zelf te ontwikkelen. Of ze hun natuur volgen of niet, of ze geïnteresseerd zijn in het oplossen van conflicten of er tevreden mee zijn.

Dit type ontcijfering wordt aanbevolen voor degenen die tenminste op basisniveau bekend zijn met hun Design. Daarom moet je je eigen transcripties bestuderen voordat je overgaat tot het bestuderen van de connectie Chart.

Het ontcijferen van compatibiliteit garandeert niet dat je van alle conflicten afkomt en in absolute harmonie gaat leven. Maar in ieder geval kun je zien waar je samen aan moet werken. De meeste tegenstellingen tussen mensen ontstaan immers juist door onbegrip. En het is onze taak om ervoor te zorgen dat jij en je partner elkaar vanuit een andere hoek kunnen bekijken, met begrip en acceptatie van jullie verschillen.

 

Lees wat Ru Uru Hu heeft gezegd over relaties in de tekst in bijlage.

Welke informatie kan je uit een connectie chart halen?

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe een connectie chart van Genetic Matrix eruit ziet. We hebben de 2 personen in de connectie gemakkelijksheidshalve rood en blauw genoemd, zodat de onderdelen in de connectie Chart makkelijker te onderscheiden zijn.

Human Design België | Analist

Zoals je ziet geeft een connectie Chart een aantal nieuwe onderdelen weer. Dat zijn:

 • Definitie
 • Connectie Thema
 • Vriendschap Kanalen
 • Dominante Kanalen
 • Compromis Kanalen
 • Elektromagnetische (aantrekking) Kanalen

Hieronder leggen we alle verschillende onderdelen voor je uit.

De Definitie gaat, net als in een normale Human Design Chart, over het aantal groepen van Centra die onderling met elkaar verbonden zijn. In het voorbeeld zie je een Triple Split Definitie en de groepen die daarbij horen zijn:

 1. Hoofd & Ajna Centrum;
 2. Keel, G, Hart, Sacraal & Milt Centrum;
 3. Zonnevlecht & Wortel Centrum;

De Definities hebben ook invloed op de dynamiek in de relatie. Je hebt in een relatie Chart vier mogelijke Definities.

 1. Single – Alle gedefinieerde Centra worden met een of meerdere Kanalen aan elkaar verbonden
 2. Split – Er zijn 2 groepen met gedefinieerde Centra
 3. Triple Split – Er zijn 3 groepen met gedefinieerde Centra
 4. Quadruple Split – Er zijn 4 groepen met gedefinieerde Centra

Soorten interacties

Het lezen van de connectie Chart begint met een analyse van de interactie van Genetische Types. Dit is het meest elementaire niveau van ontcijfering – daar begint de kennismaking met het unieke karakter ervan. En al op het niveau van de Types kunnen we met zekerheid spreken over vele potentiële conflicten en tegenstellingen die zullen ontstaan tussen jou en een andere persoon.

Aanvankelijk lijkt het misschien dat de beste verbintenis alleen mogelijk is tussen twee vertegenwoordigers van hetzelfde Type. Maar als je wat dieper op deze kwestie ingaat, wordt het duidelijk dat een dergelijke mening onjuist is, zoals elke poging om met behulp van het verstand te bepalen wat het beste voor je is. Zo kunnen twee Manifestors in het Niet-Zelf elkaar controleren of handelen zonder te informeren, waardoor ze tot wederzijdse ergernis komen.

Of als we twee Generators nemen, wier relatie te frustrerend kan zijn, wanneer beiden elkaar niet vragen, maar zeggen wat ze moeten doen – in een ultimatum. Ondanks de tamelijk vreedzame aard van de Generators zelf, worden zij in hun Niet-Zelf nogal agressief en “overredend” in hun mening.

Of twee Projectors, wier relatie te traag kan zijn als beiden hun niet-energetische aard negeren. Dan zullen zij te vaak proberen om initiatieven te nemen in de buitenwereld, waardoor zij zichzelf uitputten en negativiteit overbrengen naar de relatie. Met als gevolg voortdurende beschuldigingen tegen elkaar vanwege het gebrek aan interne energie, manipulatie en wrok, overgebracht op de partner.

Anderzijds, wanneer twee mensen een gemeenschappelijk Type mechanisme hebben, de aard van de Aura, de Handtekening en het Niet-Zelf, wordt het veel gemakkelijker om je partner te begrijpen. Je kunt zeggen dat je er een afspiegeling van jezelf in ziet en dat je er niet te veel van eist. Niet vergeten dat communicatie met een vertegenwoordiger van een soortgelijk Type een eindeloos potentieel voor zelfkennis is.

Als je naar een ander kijkt, ontdek je hoe je er van buitenaf uitziet, waar je te ver gaat en wat juist niet zeker genoeg is. In het algemeen zijn er plus- en minpunten en alles is slechts een kwestie van juistheid ten opzichte van jezelf en je partner. Je verstand weet niet voor welke partner je bestemd bent, maar het zal hoe dan ook goed voor je zijn als je een relatie bent aangegaan via Strategie en Autoriteit.

Centra

De volgende stap in het decoderen van de connectie Chart is de verhouding tussen de beschikbare gedefinieerde/ongedefinieerde Centra van elke persoon. Het belangrijkste hier is niet of jullie Centra samenvallen of niet. Veel belangrijker is hoeveel Centra ongedefinieerd zullen blijven na het maken van jullie Connectie Chart. Hoe meer er zijn, hoe moeilijker het zal zijn om hun onderwerp “in te vullen”. Gewoon omdat er niets is.

En dan zul je iemand buitenaf zoeken om de onzekerheid van dit of dat Centrum “in te vullen”, omdat het je lijkt dat er een probleem is, dat er iets ontbreekt en er iets mee gedaan moet worden. Het gaat niet noodzakelijk om intrige – je kunt een vriend vinden in wiens Bodygraph een afwezig (ongedefinieerd) Centrum voor jou wordt gedefinieerd.

Het is de menselijke natuur dat hij streeft naar volledigheid. Daarom hoef je niet bang te zijn voor de gedachte dat de persoon naast je soms niet ideaal lijkt. Ideale (volwaardige) mensen bestaan niet en je kunt je altijd voeden met de energie van andere mensen. Dit is de motivatie om de wereld in te gaan om nieuwe levenservaringen op te doen buiten een relatie met één persoon.

4 Centrum compatibiliteitsconfiguraties

Vriendschap – wanneer twee mensen hetzelfde Centrum hebben. In dit geval heeft het koppel volledige overeenstemming over het onderwerp van het Centrum en zullen er geen conflicten zijn op deze basis. Maar er zijn opties wanneer ieder zijn eigen pad moet volgen, dat niet altijd zal overeenkomen met het pad van de partner. Bijvoorbeeld, als beiden een gedefinieerd Zonnevlecht Centrum hebben, zal ieder zijn eigen emotionele golf hebben. Als het G-Centrum gedefinieerd is, moet iedereen zijn eigen pad volgen. Of er kan een Milt Centrum gedefinieerd zijn en dan zal ieder zijn eigen “overlevingsstijl” en gewoontes hebben.

Elektromagnetisch – wanneer voor geen van de partners een Centrum is gedefinieerd, maar in de connectie Chart (de gecombineerde Chart van twee Bodygraphs) wordt dit Centrum gedefinieerd door de verbinding van jullie gezamenlijke Poorten. Dit is pure synergie, wanneer je elkaar aanvult, waardoor een geheel nieuwe kwaliteit ontstaat die niet in jou of in je partner afzonderlijk aanwezig is. 1 + 1 = 3.

Dominant – wanneer het Centrum bij de ene persoon gedefinieerd is en bij de tweede niet. Dan geeft een persoon met een gedefinieerd Centrum deze energie met een bepaald thema en een ander ontvangt het. In dit geval wordt het effect versterkt door de interactie, of juist verzwakt.

Onzeker – wanneer het Centrum voor beide partners open blijft. In dit geval zullen beide leden van het koppel zoeken naar een mogelijkheid om de energie van dit Centrum ergens aan de zijlijn te vinden, bij andere mensen. In het Niet-Zelf zullen jullie klagen of elkaar verwijten dat jullie niet genoeg van deze energie (dit Centrum) hebben, of jullie zullen leren om samen wijsheid te ontwikkelen, door voortdurend het onderwerp van het open Centrum te bestuderen. Is het niet geweldig!?

Connectie thema’s

Het connectie thema gaat over de hoeveelheid gedefinieerde en ongedefinieerde Centra in jullie relatie Chart. Afhankelijk van hoeveel Centra in de connectie Chart wel/niet gedefinieerd zijn, wordt een partnerschap “formule” opgebouwd. Je hebt 5 verschillende connectie thema’s die in het Engels symbolische namen hebben gekregen:

 1. 9 – 0: Nowhere to go
 2. 8 – 1: Have some fun
 3. 7 – 2: Work to do
 4. 6 – 3: Better to be free
 5. 5 – 4: No relation anymore

 

Nowhere to go (9 + 0) – alle 9 Centra zijn gedefinieerd in de Connectie Chart. In dit geval kunnen we spreken over de volledige zelfstandigheid van het koppel en de afwezigheid van enige behoefte aan externe contacten. Een zeldzaam geval. Dit is een echte relatie voor twee, waarin geen plaats is voor een ander.

Men zegt dat deze dynamiek ofwel de hemel ofwel de hel zal zijn. Alsof je “gevangen” zit.
Zoals met alle relaties, zal dat neerkomen op het spirituele bewustzijn, de algemene frequentie en communicatievaardigheden tussen de twee partners.
Maar, wat het mechanisch betekent is dat, wanneer ze samen zijn, alle negen Centra gedefinieerd zijn. Zoals je al weet is teruggaan waar we ongedefinieerd zijn, de plaats waar we wijsheid ontwikkelen.
Dus, in het traditionele Human Design, zou de hel niets van elkaar leren op een “negatieve” manier zoals misbruik en de hemel zou volledig gelukzalig zijn in elkaars aanwezigheid, zonder van elkaar te leren. Er wordt ook gezegd dat er geen ruimte is voor anderen, wat betekent dat je erg in de relatie gezogen kunt worden en er niet meer uit kunt komen.

Maar er zijn een paar nadelen. Ten eerste zal het voor een kind moeilijk zijn plaats te vinden bij ouders die elkaar zo “aanvullen”. Ten tweede zal de relatie door het ontbreken van ongedefinieerde Centra “inert” zijn, zonder enige ontwikkeling. En na verloop van tijd kun je erg moe van elkaar worden, als je niet leert de relatie te “luchten”, soms apart te rusten.

Have some fun (8 + 1) – 8 Centra zijn gedefinieerd en slechts 1 blijft ongedefinieerd. In zo’n koppel zijn er veel gemeenschappelijke belangen en er zullen vrijwel geen problemen zijn voor wederzijds begrip. Tegelijkertijd zal er in het leven van beide mensen een thema zijn, zij zullen op verschillende manieren naar de oplossing gaan en dit zal ofwel een “rustpunt” ofwel een “probleem” zijn. Alles hangt af van andere aspecten van de Bodygraph en de juistheid van de partners. En ondanks de overvloed aan gemeenschappelijke belangen, moet ieder op zich een persoonlijke ruimte hebben, anders zal er “verzadiging” van de relatie zijn.

Wanneer je samen 8 Centra definieert heb je 1 Centrum waarbij je beiden je eigen kant op kunt. Ra Uru Hu, de grondlegger van Human Design, beschrijft de ongedefinieerde Centra in een Relatie Chart als ramen (windows). Wanneer je 1 raam hebt in jouw relatie Chart, is dit de manier waarop jullie als koppel kunnen integreren met de buitenwereld. Je kunt samen door hetzelfde ongedefinieerde Centrum, door hetzelfde raam, in co-creatie gaan met de buitenwereld.

Work to do (7 + 2) – 7 Centra zijn gedefinieerd, en 2 andere zijn ongedefinieerd. Hier is veel meer ruimte voor persoonlijke belangen, waarbij een partner niet alleen facultatief, maar soms zelfs overbodig is. Hierdoor kunnen er conflicten ontstaan wanneer het ene lid van het koppel op bepaalde momenten intimiteit wil, en het andere lid op dat moment zijn gang wil gaan. Aan de andere kant helpt het om te “ontspannen” en een pauze in te lassen wanneer een pauze van de relatie nodig is. In een dergelijke relatie is het heel belangrijk om de hobby’s van de partner te begrijpen en te accepteren.

Als je samen 7 Centra definieert en 2 Centra niet, dan kom je als koppel voor een andere uitdaging. Wanneer je meerdere ramen hebt waardoor je verbinding aangaat met de buitenwereld kan het zijn dat de ene partner door het ene raam naar buiten gaat en de andere partner door een ander. Je loopt hierin het risico om elkaar kwijt te raken. Dit effect is bij een 6 – 3 en een 5 – 4 nog intenser.

Betekent het dat je hiermee geen goede relatie kan hebben? Juist niet. Het enige wat hierin van je wordt gevraagd is dat je je bewust bent en blijft van waarin jij en jouw partner verschillen

Better to be free (6 + 3) – 6 Centra gedefineerd, 3 ongedefinieerd. Er is hier nog meer “vrije ruimte” dan in de vorige twee. In het geval van een 9 + 0 koppel worden veel problemen “automatisch” opgelost, dankzij een volledig wederzijds begrip als gevolg van het feit dat de energie altijd beschikbaar is, “bij de hand”. Als we het hebben over 6 + 3, is dit al een kritiek moment om nabijheid en begrip te behouden en de onbalans van energie in een koppel te compenseren. Hiervoor is het heel belangrijk om te onderhandelen en een dialoog te onderhouden met je partner. Het is noodzakelijk om “diplomatieke” betrekkingen te ontwikkelen – te discussiëren, te onderhandelen, tot een compromis te komen.

Wanneer je samen 6 Centra definieert krijg je met twee dingen te maken. Als eerste kom je samen voor uitdagingen te staan die jullie als koppel laten groeien. Maar naast alles wat je samen doet, heb je ook genoeg tijd en ruimte nodig om los van elkaar jezelf te ontdekken en plezier te maken.

Denk hierbij aan het vinden van plezier in de dingen die jullie samen doen. De meeste 6-3 koppels raken elkaar kwijt omdat ze zich te veel focussen op wat ze individueel van elkaar leuk vinden, in plaats van wat ze samen kunnen doen als koppel. Ontdek welke diepgang jullie in elkaar kunnen vinden door de Centra die jullie samen definiëren, en met name de electro-magnetische Kanalen die deze Centra definiëren.

Not a relationship anymore (5 + 4) – 5 Centra zijn geïdentificeerd en 4 blijven ongedefinieerd. In een dergelijke relatie zullen er meer conflicten zijn dan vreedzame samenleving. Ieder heeft zijn eigen belangen, zijn eigen kijk op de wereld, zijn eigen principes en doelen. En heel vaak hebben koppels met de 5 + 4 formule een vraag: “Waarom ben ik nog bij hem?”. Als beide leden van de verbintenis een goed zelfbewustzijn hebben en elkaar accepteren, dan heeft zo’n relatie de potentie om het meest “levend” en compleet te worden. Bij zo’n koppel zal er nooit verveling zijn – beide mensen zullen zich geleidelijk aan voor elkaar openstellen, steeds meer nieuwe kanten van hun “ik” laten zien en het kan veel meer tijd kosten om elkaar te leren kennen. Maar als er geen wederzijds begrip is, kunnen conflicten niet worden vermeden.

Wanneer je samen maar 5 Centra definieert, zal je merken dat jullie op heel veel vlakken verschillen. Is het onmogelijk om een relatie staande te houden? Nee. Alleen er wordt wat van jullie beide gevraagd. Juist omdat jullie zoveel Centra ongedefinieerd laten tussen jullie beiden zijn er heel veel invloeden van buitenaf die invloed hebben op de relatie.

Aan jullie wordt gevraagd om iedere dag opnieuw voor elkaar te kiezen. Is dat altijd makkelijk? Natuurlijk niet, maar geen enkele relatie is altijd makkelijk. Zorg dat jullie van elkaar heel goed weten wat jullie een liefdevol en sterk koppel maakt en bevestig dit ook naar elkaar toe.

 

De samenstelling van Types en Centra is het “basis”-niveau dat aan de oppervlakte ligt. We zullen dieper ingaan op de “tekening” van de Bodygraph, waarbij we diepere niveaus van interactie bekijken. Namelijk, hoe worden de verbindingen die de Centra in de connectie Chart bepalen gevormd en hoe worden ze specifiek beleefd.

Compatibiliteit van Kanalen en Poorten

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om Kanalen en Poorten samen te stellen:

Elektromagnetisch

Hier gebeurt de magie. Elektromagnetische Kanalen zijn Kanalen waarbij jullie elkaar compleet aanvullen en samen een nieuw Kanaal vormen. Dit gebeurt alleen wanneer je allebei de tegenovergestelde hangende Poort hebt. Een hangende Poort is een gedefinieerde Poort die geen Kanaal vormt. Maar in een elektromagnetisch Kanaal doe je dat samen dus wel. Dit zijn de hangende Poorten uit het voorbeeld hierboven.

 

Human Design België | Analist

Deze hangende Poorten vormen dus in een relatie een nieuw Kanaal. Bij veel relatie charts creëren deze Kanalen dan ook nieuwe gedefinieerde Centra als jullie samen zijn. Je ziet hier dat de partners beide individueel hun Hoofd en Ajna Centrum ongedefinieerd hebben, maar samen definiëren ze beide Centra in elkaar.

Elektromagnetische Kanalen worden ook wel aantrekking Kanalen genoemd. Deze nieuw gevonden energie en verbinding is mega aantrekkelijk in een partner. De ander vult jou namelijk aan. Daarom voelt deze connectie, zeker in het begin van een relatie, magnetisch. Zie het als twee Chart helften, die je samenbrengt, waarmee je samen de weg naar een droombestemming kunt creëren.

Vriendschap

Vriendschap Kanalen zijn Kanalen die jullie allebei gedefinieerd hebben in jullie Human Design Chart. Deze Kanalen worden ook wel vriendschap Kanalen genoemd omdat deze Kanalen een mooie basis vormen voor een vriendschap. Dit Kanaal biedt namelijk een thema van herkenbaarheid. Hierin zijn jullie hetzelfde. Op dit thema delen jullie dezelfde visie, talenten en valkuilen.

Wanneer je met iemand veel vriendschap Kanalen deelt, kan het zijn dat deze persoon minder interessant of aantrekkelijk voor je is. Op relatievlak kan deze persoon zelfs een tikkeltje ‘onzichtbaar’ voor je zijn, omdat je namelijk heel veel van jezelf in deze persoon terugziet.

Dominant

Een dominant Kanaal ontstaat wanneer één van beide een volledig Kanaal gedefinieerd heeft en de ander dat volledige Kanaal ongedefinieerd heeft. Laten we het voorbeeld er weer even bijnemen.

Wanneer geel en blauw samen zijn neemt geel de volledige energie van blauw uit Kanaal 49-19 over. Net zoals blauw de volledige energie van geel uit Kanaal 39-55 overneemt. De persoon met het gedefinieerde Kanaal neemt in die situatie de leiding en is daarin een gids voor de ander. Wanneer jouw partner een dominant Kanaal heeft is dit een prachtige uitnodiging om de ander in zijn/haar kracht te erkennen. Dit is de plek waarin jij de ander echt kunt zien. En vice versa.

Compromis

Een compromis Kanaal ontstaat wanneer één van beide het Kanaal volledig gedefinieerd heeft en de ander maar 1 van de Poorten uit dit Kanaal heeft. Dit zorgt voor een push & pull effect. De een heeft namelijk de volledige energie uit dit Kanaal, en de ander maar de helft. Degene met het Kanaal zal dan vaak proberen de ander in zijn/haar energie mee te trekken. Degene met de hangende Poort mag hieruit leren dat de energie van de ander nooit helemaal goed zal voelen. Compromis Kanalen nodigen je uit om bewust te worden van jullie verschillen en daarin compassie naar elkaar te tonen. Dit zijn de perfecte onderwerpen voor “let’s agree to disagree”.

Compatibiliteit van Profielen

 

Een Profiel is in wezen een rol die je in het leven gaat spelen. En in een relatie is het heel belangrijk hoe de rollen van jou en je partner zullen worden gecombineerd, of er tegenstellingen tussen hen zullen zijn of dat ze elkaar juist zullen aanvullen. Er zijn drie soorten verbindingen als we het over Profiel hebben.

Resonant (R) – wanneer beide partners hetzelfde Profiel hebben. In dit geval is er het potentieel om een zeer diepe en vertrouwensvolle relatie te ontwikkelen waarin elke partner de ander zal helpen om zich in het leven te ontwikkelen. Hier kunnen we spreken van volledig wederzijds begrip en wederzijdse steun, vooral als beiden hun leven correct leiden.

Aan de andere kant kan het een beetje saai zijn in zo’n relatie. Je communiceert immers met de persoon die dezelfde rol in het leven speelt als jij. Het gevolg is een nogal “statische” relatie, zonder verrassingen. Je kunt zes maanden vertrouwd zijn met je partner, maar je zult het gevoel hebben dat je hem al je hele leven kent.

Harmonieus (H) – wanneer Profielen verschillend zijn, maar hun programma’s elkaar helpen aanvullen. Deze Profielen zijn harmonieus:

6/2 en 3/5;
1/3 en 4/6;
2/5 en 5/2;
1/4 en 4/1;
2/4 en 5/1;
6/3 en 3/6.

Wanneer de Profielen in harmonie zijn, is er vrijwel geen reden voor conflicten. Het zijn twee totaal verschillende trajecten, die elkaar tegelijkertijd perfect aanvullen en helpen ontwikkelen.

Dissonant (D) – alle combinaties van Profielen, behalve de bovengenoemde (resonant en harmonisch). In dit geval zal er sprake zijn van een misverstand over elkaars levenspad, waarover tegen de achtergrond meningsverschillen en tegenstellingen ontstaan.

Wat je Profiel je vertelt over je liefdesleven

Als je een 1 in je Profiel hebt

… wil je een stevige basis in een relatie en je kunt daarvoor zorgen door de tijd te nemen om een potentiële partner te onderzoeken en nieuwsgierig te zijn voordat je je volledig bindt. Je voelt je onzeker als je niet genoeg weet, dus neem de tijd en gebruik je natuurlijke voorzichtigheid en vraagstelling om alles tot op de bodem uit te zoeken. Je kan extravert maar selectief zijn, wat op anderen overkomt als rusteloos of het hebben van bindingsangst. Maar onderliggend is er een diepe behoefte aan stabiliteit en als je eenmaal die persoon hebt gevonden die je niet kwijt wilt, is jouw toewijding totaal.

Als je een 2 in je Profiel hebt

… ben je iemand die veel tijd voor zichzelf nodig heeft. Wees selectief met wie je uitgaat en zorg ervoor dat ze jouw behoefte aan eenzaamheid om je eigen ding te doen begrijpen en respecteren. Een relatie hebben is makkelijk voor jou; je bent een ‘easy-going’ persoonlijkheid. Zoek iemand die jouw unieke magie en natuurlijke talenten weerspiegelt, waar je je misschien niet bewust van bent! Feedback helpt jou om je erkend te voelen en het is gezond om een gevoel van identiteit te krijgen door de input van anderen. Vanwege jouw coöperatieve aard, moet je ervoor zorgen dat je niet te veel geeft of onderdanig wordt in relaties. Hou je behoefte aan gerichte kluizenaarstijd in ere.

Als je een 3 in je Profiel hebt

… dating komt voor jou met ups en downs. Omarm het feit dat je leven een proces is van vallen en opstaan en vertrouw erop dat dit leerervaringen zijn om je te helpen groeien. Wees niet bang om te vertrekken als een relatie niet meer werkt en neem die ervaring (en groei) mee en pas hem toe op je volgende relatie. Experimenteren is hoe je wijsheid vergaart in dit leven, dus neem mislukkingen en afwijzingen niet zo zwaar op. Je bent niet gemaakt om in elke romantische ontmoeting te slagen. Neem de tijd om betrokken te raken, het is niet nodig om dingen te overhaasten.

Als je een 4 in je Profiel hebt

… komen je kansen via je sociale netwerken, dus je zult meer geluk hebben om de juiste persoon te ontmoeten als je geïntroduceerd wordt door wederzijdse vrienden, of op een verjaardagsfeestje of werk, dan via een dating app. Daten met vreemden is niet aan te raden; “vrienden eerst” is een betere strategie voor jou. Je hebt een warm hart en bent een natuurlijk mensen-mens, maar je kunt ook snel gekwetst raken door een kleinigheid of afwijzing en je terugtrekken in je ijspaleis uit zelfbescherming. De sleutel is om open en duidelijk te zijn in je communicatie, inclusief jouw verwachtingen. Zoek een partner die jou ten diepste vertrouwt, die jouw behoeften respecteert en die jou veel TLC (Tender/Love/Care) geeft.

Als je een 5 in je Profiel hebt

… trekt jouw charisma mensen aan, maar wees op je hoede voor anderen die op jou projecteren, want je kunt als een spiegel voor hen dienen. Kies partners die de echte jij zien en blijf dat aan hen onthullen in plaats van te proberen om indruk te maken met jouw charme en geïdealiseerde versies van jezelf. Je bent een natuurlijke probleemoplosser, maar wees je ervan bewust dat dit kan leiden tot afhankelijkheidsrelaties waarin jij altijd de oplosser bent. Blijf met beide benen op de grond in het datingproces en zoek een partner die jou ‘reality-checks’ geeft, zodat je met beide benen op de grond door het leven kunt gaan.

Als je een 6 in je Profiel hebt

… zijn jouw eerste 30 jaar bedoeld als een periode van experimenteren (net als met een 3 in je Profiel) en is het dus niet raadzaam om je te verbinden aan een levenspartner voor  je 30e, ook al is jouw verlangen naar een zielsverwant sterk. Neem de tijd om een levenspartner te vinden die jouw diepe wijsheid erkent; je opereert op een hoger niveau dan de meesten. Dit betekent dat je vrij of afstandelijk kunt overkomen vanwege jouw verheven positie. Kies iemand die jouw persoonlijke evolutie steunt en die begrijpt op welke reis je bent – en die er niet door geïntimideerd is. Vertrouwen is belangrijk voor jou.

Compatibiliteit van de Poorten van Liefde

 

Er zijn twee verschillende “soorten” liefde in deze Bodygraph Poorten. En afhankelijk van welke Poort voor jou en je partner is gedefinieerd, kun je totaal verschillende gevoelens voor elkaar ervaren. Liefde is verschillend en heel vaak ontstaan er conflicten tussen mensen doordat de gevoelens van de een onvergelijkbaar zijn met die van de ander.

De Poorten van de “onaardse” liefde. Hiertoe behoren de Poorten 10, 15, 25 en 46. Elk van deze Poorten heeft een eigen “thema” dat verder gaat dan de klassieke perceptie van het gevoel van liefde.

 • 10 Poort van Gedrag – liefde voor het leven als zodanig en het vermogen om te voelen dat je in deze wereld leeft om jezelf lief te hebben en te accepteren;
 • 15 De Poort van Uitersten is geen “persoonlijke” liefde, zij strekt zich uit tot de mensheid als geheel en niet tot één persoon;
 • 25 De Poort van het Zelf is een allesomvattende liefde voor alle levende wezens in deze wereld;
 • 46 De Poort van Vastberadenheid is liefde voor het fysieke lichaam, “platonische” liefde, het is de behoefte aan aanraking, knuffels en andere vormen van lichamelijk contact.

De Poorten van “aardse” of wereldse liefde. Hiertoe behoren de Poorten 28, 40, 41, 44, 55 en 58. Alle Poorten hebben hun eigen thema, dat echter persoonlijk of tot één persoon gericht kan worden genoemd.

 • 28 De poort van de Spelspeler is in de eerste plaats de behoefte om zijn doel te bereiken en de liefde als “geschenk” te geven aan de persoon die dit doel helpt bereiken;
 • 40 Poort van de Eenzaamheid – de energie van de liefde wordt uitgedrukt in de behoefte om zich letterlijk “op te offeren” ter wille van de gekozen persoon om hem te verschaffen wat hij nodig heeft;
 • 41 Poort van Samentrekking – hier wordt liefde uitgedrukt in de vorm van een onrealiseerbare droom van een “ideaal” – fantasieën en verlangens naar liefde kunnen worden overgedragen aan een partner, waardoor teleurstelling overheerst als gevolg van de wanverhouding tussen verwachtingen en werkelijkheid;
 • 44 Poort van de Waakzaamheid – liefde voor verdienste, in de eerste plaats voor de actieve handelingen van een partner die hij verricht ten behoeve van jullie relatie;
 • 55 De Poort van de Geest is het streven naar “sublieme” liefde, een gedicht waardig. De behoefte om grenzeloze liefde te voelen die de geest vervult, ondanks alle tegengestelde omstandigheden;
 • 58 Poort van Vitaliteit – “corrigerende” liefde, waarin de eigenaar van de Poort zijn partner niet alleen accepteert met al zijn tekortkomingen, maar ook helpt om deze tekortkomingen zelf weg te werken.

Al deze manifestaties van de energie van deze Poorten kunnen worden beschreven met het woord “liefde”, ze worden alleen op verschillende manieren uitgedrukt. En afhankelijk van welke Poort voor jou is gedefinieerd en welke voor je partner, kunnen jullie je gevoelens voor elkaar op totaal verschillende manieren uitdrukken. En dat is niet erg. Ieder mens is uniek en handelt naar wat in zijn aard ligt.

Connectie of relatie Charts

Via Genetic Matrix (betalende versie) kan je een connectie Chart genereren van jou met je (potentiële) partner. Dit hoeft niet meteen over een liefdesrelatie te gaan, het kan ook zeer leerrijk zijn om de connectie Chart met je familieleden te onderzoeken, met vrienden, enz.

Compatibiliteit Gids

Met wie ben je romantisch compatibel? Dit geldt ook voor vriendschappen en zakenpartners.

Hier is een lijst van alle 12 Human Design Profielen.

 

 1/3: De ideale combinatie is met 1/3 en 4/6. Ook compatibel met 3/5, 3/6, 5/1, en 6/3.

1/4: De ideale combinatie is met 1/4. Ook verenigbaar met 2/4, 4/1, en 4/6.

2/4: De ideale combinatie is met 2/4 en 5/1. Ook verenigbaar met 2/5, 4/6, 5/2, en 6/2.

2/5: De ideale combinatie is met 2/5. Ook verenigbaar met 5/2, 2/4, en 5/1.

3/5: De ideale combinatie is met 3/5 en 6/2. Ook verenigbaar met 3/6, 5/1, 5/2, en 6/3.

3/6: De ideale combinatie is met 3/6 en 6/3. Ook verenigbaar met 1/3 en 3/5.

4/6: De ideale combinatie is met 4/6 en 1/3. Ook verenigbaar met 1/4, 2/4, 4/1, en 6/2.

4/1: De ideale combinatie is met 4/1 en 1/4. Ook verenigbaar met 4/6.

5/1: De ideale combinatie is met 5/1 en 2/4. Ook verenigbaar met 1/3, 2/5, en 3/5.

5/2: De ideale combinatie is met 5/2 en 2/5. Ook verenigbaar met 2/4 en 3/5.

6/2: De ideale combinatie is met 6/2 en 3/5. Ook verenigbaar met 2/4, 4/6, en 6/3.

6/3: De ideale combinatie is met 6/3 en 3/6. Ook verenigbaar met 1/3, en 3/5, en 6/2.

 

Dit is leuk om te weten, maar maak het niet meteen uit met je vriend(in), alleen maar omdat ze niet in de lijst staat als je ideale match. Vertrouw vooral op je Autoriteit.